Warunki korzystania z Serwisu internetowego Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o.

Warunki określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego Prudential Polska.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych Warunków.

Definicje:

  • Serwis internetowy lub Serwis- serwis elektroniczny zawierający informacje dotyczące działalności Prudential Polska
  • Użytkownik – osoba korzystająca z informacji zamieszczonych
    w Serwisie internetowym.
  • Prudential Polska – the Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce lub Prudential Polska sp. z o.o.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 03.153.1503  z późn. zm.). Serwis jak również oprogramowanie używane na tych stronach internetowych są własnością Prudential Polska lub są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonych Prudential Polska. .

Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami obowiązującego prawa. W szczególności zabronione jest, dokonywane w celach komercyjnych lub niekomercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Prudential Polska, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób całości lub jakiejkolwiek części Serwisu.

Prudential Polska zastrzega sobie prawo dokonywania zmian danych i informacji zamieszczonych  w Serwisie.

Przesyłając poprzez strony Serwisu zapytania użytkownicy mogą udostępniać Prudential Polska dane osobowe, to jest dane pozwalające na określenie ich tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące umowy ubezpieczenia.

Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

W celu ustalenia danych statystycznych o aktywności Użytkowników oraz ułatwienia Użytkownikom korzystania z treści Serwisu, Prudential Polska używa technologii znanej jako „ciasteczka" (cookies), tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Serwisu.

Prudential Polska nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach Serwisu Prudential.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

Prudential oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością.

Prudential  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

Cel Serwisu jest wyłącznie informacyjny, edukacyjny i może stanowić pomoc w uzyskaniu niezbędnych  informacji w zakresie kontaktu z Prudential, a także daje możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów

Żadna informacja zawarta na stronach internetowych Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Użytkownik Serwisu zobowiązuje się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Prudential  nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz przerwy w dostępności Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Niniejsze Warunki udostępnione są nieodpłatnie Użytkownikowi, który może je odtworzyć i utrwalić. W przypadku pytań czy uwag Użytkowników odnośnie warunków korzystania z Serwisu czy ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą wiadomości poczty elektronicznej przesyłanych na adres:  bok@prudential.pl