Wypłacalność i kondycja finansowa Prudential

The Prudential Assurance Company Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce jest częścią brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej Prudential, założonej w 1848 roku w Londynie.

W Polsce działamy jako oddział spółki The Prudential Assurance Company Limited, która ma siedzibę w Londynie (Laurence Pountney Hill, Londyn EC4R 0HH). Jest to spółka zarejestrowana w Rejestrze Spółek Anglii i Walii pod numerem 15454.

Prowadzimy działalność na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (ang. FSA - Financial Services Authority), który został zastąpiony przez Urząd Nadzoru Finansowego (ang. FCA- Financial Conduct Authority) oraz Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych (ang. PRA – Prudential Regulation Authority).

W zakresie gospodarki finansowej podlegamy bezpośrednio nadzorowi brytyjskiemu.

Poniżej zamieszczamy link do brytyjskiej strony Prudential, na której prezentowane jest sprawozdanie finansowe The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie:

Dokument znajdziesz tutaj.

oraz link do tzw. Solvency and Financial Condition Report – raportu przygotowywanego na potrzeby nadzoru brytyjskiego (tj. PRA – Prudential Regulation Authority), zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń (tzw. Solvency II):

Dokument znajdziesz tutaj.

W przypadku pytań dotyczących wypłacalności i kondycji finansowej Prudential, prosimy o kontakt za pomocą wiadomości poczty elektronicznej przesyłanych na adres:  bok@prudential.pl lub pod dostępne w Polsce numery telefonu: 801 30 20 10 lub 22 548 06 98.