Wypłacalność i kondycja finansowa Prudential

Prudential International Assurance plc („PIA") jest częścią brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej Prudential założonej w 1848 roku w Londynie.

W Polsce działamy jako oddział spółki Prudential International Assurance plc, która ma siedzibę w Dublinie (Adelaide Road, Montague House, D02K039 Dublin, Irlandia). Jest to spółka zarejestrowana w irlandzkim rejestrze spółek (the Companies Registration Office - an Oifig um Chlaru Cuideachtai) pod numerem 2099560.

Prowadzimy działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Bank Centralny w Irlandii (The Central Bank of Ireland).

W zakresie gospodarki finansowej podlegamy bezpośrednio nadzorowi irlandzkiemu.

Poniżej zamieszczamy link do strony, na której zawarty jest tzw. Solvency and Financial Condition Report – raport o wypłacalności PIA przygotowywany zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń (tzw. Solvency II):

Dokument znajdziesz tutaj.

Dodatkowo, zamieszczamy link do strony, na której prezentowane jest sprawozdanie finansowe The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie (podmiotu, od którego PIA przejęła umowy ubezpieczenia zawarte w Polsce do dnia 31 grudnia 2018 roku):

Dokument znajdziesz tutaj.

oraz link do raportu o wypłacalności The Prudential Assurance Company Limited (Solvency and Financial Condition Report):

Dokument znajdziesz tutaj.

W przypadku pytań dotyczących wypłacalności i kondycji finansowej Prudential, prosimy o kontakt za pomocą wiadomości poczty elektronicznej przesyłanych na adres:  lub pod dostępne w Polsce numery telefonu: 801 30 20 10 lub 22 548 06 98.