Od czego zależy wysokość składki miesięcznej w ubezpieczeniu na życie

Wbrew pozorom w ubezpieczeniu na życie znaczenie ma nie tylko propozycja towarzystwa ubezpieczeniowego. Tak naprawdę jej wysokość to wypadkowa bardzo wielu różnych czynników. Dowiedz się, od czego zależy miesięczny koszt ubezpieczenia na życie.

Rodzaj polisy

Pierwszym czynnikiem, który wydaje się najważniejszy, jeśli chodzi o wysokość składki, jest rodzaj ubezpieczenia. Ubezpieczenie na życie wydaje się bardzo prostym produktem, ale możliwości jest wiele. Podstawowym rozwiązaniem jest terminowe ubezpieczenie na życie – polisa, z której środki uzyskuje się w sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej.

Pieniądze zostają przekazane osobom wymienionym w polisie jako uposażone i nie wchodzą w skład masy spadkowej. Umowa taka może zostać rozszerzona i obejmować także inne zdarzenia, jak na przykład poważne zachorowanie lub następstwa nieszczęśliwego wypadku.

Kolejnym rodzajem jest ubezpieczenie na życie i dożycie. W ramach jednej umowy ubezpieczenia masz zapewnioną ochronę na wypadek śmierci – gdy do niej dojdzie w czasie trwania ubezpieczenia, osoby wskazane przez klienta otrzymają świadczenie, które może być przeznaczone na utrzymanie dotychczasowego standardu życia, spłatę zobowiązań lub na inny dowolny cel. Ale gdy ubezpieczony pozostanie przy życiu w dniu, w którym upływa okres, na jaki została zawarta umowa, wtedy świadczenie na dożycie zostanie mu wypłacone. Jak łatwo zauważyć, jeśli klient nie zdecyduje się na wcześniejsze zerwanie umowy, to ubezpieczyciel na pewno wypłaci świadczenie (na życie – w przypadku śmierci; lub na dożycie w przypadku dożycia końca okresu ubezpieczenia). To powoduje, że w takiej umowie składka jest wyższa niż w przypadku umowy czysto ochronnej, gdy świadczenie wypłacane jest tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Zakres ochrony

Składka ubezpieczenia na życie może być mniejsza lub większa także ze względu na zakres ubezpieczenia. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe pozwala swoim klientom na wykupienie dodatkowych pakietów, czyli ubezpieczeń dodatkowych zapewniających wypłatę świadczenia w określonych sytuacjach, takich jak na przykład poważne zachorowanie lub pobyt w szpitalu ubezpieczonego.

Najtańsze ubezpieczenie będzie wtedy, jeśli zdecydujesz się tylko na ubezpieczenie w razie śmierci. Jeśli zechcesz rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkowe umowy, musisz dopłacić. Z każdym dodatkowym pakietem miesięczna składka może wzrosnąć o kwotę od kilkunastu do kilkudziesięciu lub nawet kilkuset złotych.

Suma ubezpieczenia

Nie bez znaczenia jest także suma ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota, jaką mogą otrzymać osoby uprawnione, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Od wysokości sumy ubezpieczenia zależy wysokość wypłacanego świadczenia w razie śmierci, wypadku, choroby czy pobytu w szpitalu.

Ten parametr określa umowa ubezpieczeniowa, a suma może być bardzo różna. Najwyższe kwoty sięgają milionów złotych, ale wtedy miesięczna składka jest relatywnie wysoka. O wiele częściej spotyka się oferty, w których suma ubezpieczenia wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych, w takich przypadkach wysokość składki jest niższa. I chociaż oferty ogromnych świadczeń są kuszące, ubezpieczenie powinno być dopasowane do Twoich potrzeb, ale i możliwości finansowych, by składka na ubezpieczenie mogła być uiszczana bez nadmiernej szkody dla Twojego portfela.

Stan zdrowia

Zanim zostanie zawarta umowa ubezpieczeniowa, wiele towarzystw chce poznać stan zdrowia klienta. Najczęściej odbywa się to poprzez wypełnienie ankiety medycznej. Na podstawie udzielanych odpowiedzi zostaje ustalone ryzyko ubezpieczeniowe. Oznacza to, że ubezpieczyciel określa, jak duże jest ryzyko konieczności wypłacenia świadczenia w przypadku śmierci lub zachorowania na poważne schorzenie.

Nie oznacza to jednak, że osoby z bogatą historią medyczną lub te, które przeszły leczenie szpitalne, nie mają szans na otrzymanie propozycji ubezpieczenia na akceptowalnym poziomie finansowym. Ubezpieczyciel po poznaniu Twojej historii zdrowotnej zaproponuje Ci składkę, która może być wyższa niż w pierwotnej ofercie, ale za to możesz mieć pewność, że zostaniesz ubezpieczony i zabezpieczysz swoją rodzinę od określonych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Wiek

Zasada jest prosta: im starsza jest osoba ubezpieczona, tym wyższa składka ubezpieczenia na życie. To standardowa formuła, która oczywiście nie ma nic wspólnego z dyskryminacją. Raczej chodzi o to, że wraz z wiekiem stan zdrowia się pogarsza, co może oznaczać wyższe ryzyko śmierci lub wystąpienia chorób będących w zakresie ubezpieczenia. Dlatego seniorzy z reguły muszą zapłacić nieco więcej niż osoby młodsze, dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu jak najwcześniej, bo często jest tak, że składka obowiązująca w dniu zawarcia umowy pozostaje niezmienna aż do końca trwania umowy, pomimo tego, że ubezpieczony się przecież starzeje.

Wybierając polisę na życie, warto sprawdzić, jaki jest górny limit wieku, w jakim można się ubezpieczyć lub też do jakiego wieku będzie mogła trwać umowa ubezpieczenia.

Wykonywany zawód

Ubezpieczyciel bardzo często chce także ocenić ryzyko zawodowe, czyli to, czy praca, którą wykonuje klient, jest bardziej niebezpieczna. Również takim przypadku składka może być nieco wyższa. Ocena ryzyka zawodowego dokonywana jest na podstawie procedur, jakie ubezpieczyciel stosuje. Nie ma się czego obawiać – nikt nie będzie kontaktował się z pracodawcą ani obserwował klienta w miejscu pracy, wystarczy odpowiedzieć na pytania zadawane przez ubezpieczyciela na temat wykonywanej pracy.

Można jednak przyjąć, że elektryk zajmujący się naprawianiem sieci elektrycznych lub wspinający się na dachy kominiarz za ubezpieczenie na życie lub od następstw nieszczęśliwych wypadków zapłaci nieco więcej niż pracownik biurowy lub nauczyciel. Ocena ryzyka zawodowego określa, czy prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku w pracy jest większe. Jeśli tak, składka także będzie wyższa. W takim przypadku warto zdecydować się na ubezpieczenie na wyższą kwotę, bo z powodu wyższego ryzyka wypadku w pracy warto odpowiednio zabezpieczyć się na nieprzewidziane sytuacje.

Czas trwania umowy

Okres ubezpieczenia także ma znaczenie w przypadku ustalania wysokości składki na ubezpieczenie na życie. Czas trwania umowy ubezpieczeniowej może być bardzo różny – od 5 lat do aż 25 lat. W przypadku ubezpieczeń ochronnych, zwłaszcza gdy składka pozostaje niezmienna przez cały czas trwania umowy, im dłuższy okres ubezpieczenia, tym składka wyższa – ale dzięki temu klient płaci składkę w tej samej wysokości. Gdyby zawierał umowy na krótsze okresy – składka początkowo będzie niższa, ale wraz z rozpoczęciem każdej kolejnej umowy będzie znacząco rosła, więc może okazać się, że w sumie klient zapłaci więcej.

Opłacanie składek

Niewielki wpływ na wysokość składki – ale też warty odnotowania – ma częstotliwość jej opłacania. Najczęściej ma się do wyboru jedną z czterech możliwości: składki miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Jak łatwo się domyślić, najtańsze są te płacone raz w roku. Zasada jest prosta – im rzadziej składka jest opłacana, np. raz w roku, tym koszt jej obsługi jest niższy, a tym samym ubezpieczyciele często oferują upusty czy rabaty dla tej częstotliwości opłacania składek.

Mało osób decyduje się na częstotliwości inne niż miesięczne, ponieważ łatwiej jest znaleźć w budżecie miejsce dla niewielkiej opłaty co miesiąc niż jednej dużej raz w roku. Decydując się na opcję dwóch lub jednej wpłaty w roku, możesz liczyć na kilkuprocentowy rabat od towarzystwa ubezpieczeniowego. A to naprawdę może znacznie zmniejszyć koszt ubezpieczenia w przeliczeniu na miesiąc. Rozwiązanie ma zatem zarówno wady, jak i zalety, warto jednak zastanowić się, czy nie lepiej obniżyć koszt, decydując się na zapłacenie większej kwoty od razu.