Ubezpieczenie na życie i dożycie – na czym polega?

Co to jest ubezpieczenie na życie i dożycie?

Ubezpieczenie na życie i dożycie to przykład ubezpieczenia dobrowolnego, które ma charakter mieszany. W ramach tej umowy otrzymujemy zapewnienie wypłaty świadczenia w dwóch sytuacjach: w przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie okresu trwania ubezpieczenia lub w sytuacji, gdy nic się nie wydarzy i ubezpieczony dożyje ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Płacąc jedną składkę, można zabezpieczyć 2 potrzeby: zapewnienia wsparcia finansowego dla bliskich, gdy zabraknie ubezpieczonego i jednocześnie zgromadzenia środków finansowych, które zostaną wypłacone ubezpieczonemu. Wypłata świadczenia na dożycie następuje w momencie zakończenia umowy. Środki te mogą się przydać w przyszłości, np. jako kapitał na spokojne życie na emeryturze lub na określony wydatek. Okres tego ubezpieczenia jest długi i może wynosić nawet 25 lat.

Ubezpieczenie na życie i dożycie – dla kogo?

Ubezpieczenie na życie i dożycie kierowane jest do szerokiej grupy osób zainteresowanej nie tylko ochroną życia, lecz również oszczędzaniem na przyszłość. Polisa na życie i dożycie jest idealnym rozwiązaniem, gdy przewiduje się w przyszłości wydatki na:

  • zakup mieszkania lub sfinansowanie wkładu własnego,
  • remont mieszkania,
  • zakup auta,
  • odbycie podróży zagranicznej.

Środki zgromadzone z jej tytułu można jednak przeznaczyć na każdy inny wydatek, który nas interesuje. Decydując się na ubezpieczenie oszczędnościowe i ochronne, możemy także zgromadzić pokaźny kapitał na emeryturę. Pozwoli to na godne życie, ponieważ szacowana wysokość emerytury z ZUS-u z roku na rok prognozowana jest na coraz niższą, sięgając zaledwie kilkudziesięciu procent ostatniej pensji. Wynika to z niżu demograficznego oraz odpływu osób z kraju.

Ubezpieczenie na życie i dożycie – co oferuje Prudential?

Szeroką ofertę ubezpieczeń na życie oraz dożycie ma Prudential. Wśród nich znajdują się umowy przeznaczone dla osób w różnym wieku i sytuacji życiowej. Idealne rozwiązanie dla siebie znajdą tutaj nie tylko te osoby, które chcą oszczędzić środki na przyszłą emeryturę (dzięki ubezpieczeniu Emerytura bez Obaw). Prudential oferuje także ubezpieczenie na życie i dożycie przeznaczone dla osób pełnoletnich chcących odkładających kapitał na określone cele (Pewny Kapitał i Emerytura bez Obaw, Oszczędności bez Obaw), jak i dzieci (Start w Życie). To ostatnie ubezpieczenie zapewnia kapitał pozwalający na lepszy start w dorosłe życie. Stanowi ono zatem doskonałą inwestycję na przyszłość.

Ubezpieczenie na życie i dożycie – które wybrać?

W Prudential dostępne jest ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe na życie i dożycie. W zależności od potrzeb można skorzystać z produktu: Start w Życie, Oszczędności bez Obaw, Emerytura bez Obaw, Pewny Kapitał.

Ubezpieczenie na dożycie Start w Życie przeznaczone jest dla dzieci, które w dniu podpisania umowy ukończyły 3. miesiąc życia, ale nie przekroczyły 16 lat. Czas trwania umowy ubezpieczeniowej wynosi w jego przypadku 10 lat, przy czym może ona trwać maksymalnie do ukończenia przez dziecko 25 lat. Oprócz tego, że takie ubezpieczenie dzięki umowom dodatkowym może obejmować ochronę przed pobytem dziecka w szpitalu, operacją, niezdolnością do samodzielnej egzystencji oraz poważnym zachorowaniem, pozwala ono na gromadzenie oszczędności. Można je przeznaczyć np. na studia, zakup pierwszego samochodu, zakup mieszkania czy organizację ślubu dziecka. Wypłata świadczenia na dożycie następuje jednorazowo po zakończeniu trwania ubezpieczenia oszczędnościowego lub też w czterech równych ratach wypłacanych przez kolejne cztery lata po zakończeniu umowy.

Ubezpieczenie na życie i dożycie Emerytura bez Obaw to z kolei ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 18 lat i nie przekroczyły jednocześnie 66. roku życia. Jest ona kierowana do osób, które chcą się ubezpieczyć na życie, a jednocześnie zgromadzić odpowiedni kapitał na emeryturę, by zapewnić sobie wtedy godną egzystencję. Jest to umowa, która trwa minimum 10 lat, maksymalnie do ukończenia przez ubezpieczonego 75. roku życia. Dostępne w jej ramach dwa profile oszczędzania – konserwatywny i zrównoważony – oraz możliwość uzyskania premii rocznych i premii końcowej zapewniają pomnożenie środków do wypłaty na koniec.

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe Oszczędności bez Obaw to idealny produkt dla pracujących dorosłych, którzy chcą spełnić jedno ze swoich marzeń, takich jak zakup mieszkania, samochodu czy udanie się w podróż życia. Konserwatywny oraz zrównoważony profil oszczędzania pozwalają na zgromadzenie kapitału, który może być wypłacony już nawet po 10 latach. Dodatkowo, kupując umowę dodatkową, możesz zapewnić sobie m.in. kompleksową ochronę na wypadek niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej, poważnego inwalidztwa, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub operacji. Dzięki ubezpieczeniu ochronno-oszczędnościowym Oszczędności bez Obaw najbliżsi mogą otrzymają także świadczenie ubezpieczeniowe w razie śmierci. Osoby mające większe oszczędności mogą skorzystać z produktu Pewny Kapitał. Umowa na to ubezpieczenie może zostać zawarta na rzecz osoby między 16. a 71. rokiem życia. Okres, na który się ją zawiera, wynosi z kolei od 7 do 25 lat, a na ubezpieczenie można wpłacić łącznie od 80 tys. do 5 milionów złotych. W umowie dotyczącej ubezpieczenia Pewny Kapitał oprócz ochrony życia wskazana jest gwarantowana suma ubezpieczona, czyli kwota minimalna, która będzie wypłacona na koniec trwania umowy.

Co niezwykle istotne, niezależnie od odmiany ubezpieczenia wypłata środków na koniec umowy nie podlega podatkowi od dochodów kapitałowych, a także podatkowi od spadków i darowizn. Zanim wybierzemy jedno z kilku dostępnych w ofercie ubezpieczeń, warto skontaktować się z konsultantem. Wystarczy skorzystać z jednego z telefonów dostępnych na stronie internetowej lub też wypełnić formularz i poczekać na kontakt ze specjalistą.