Ubezpieczenie na życie – czy warto je kupić?

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy za rok, miesiąc czy dzień w naszym życiu. Dlatego warto racjonalnie pomyśleć o przyszłości, mając na uwadze najbliższe osoby, których standard życia może się znacznie pogorszyć, gdy nas zabraknie. Skąd wziąć pieniądze na zabezpieczenie rodziny? Aby być gotowym na to, co przyniesie los, warto wykupić ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie na życie: jaka jest jego idea?

Podstawową ideą przyświecającą ubezpieczeniu na życie jest zabezpieczenie najbliższej rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. W chwili, w której następuje zgon osoby ubezpieczonej, osobom uposażonym należy się wypłata umownej sumy ubezpieczenia, która pozwoli utrzymać standard życia rodziny ubezpieczonego na dotychczasowym poziomie.

Umowy dodatkowe

Zakres ubezpieczenia podstawowego, jakim jest ochrona życia osoby ubezpieczonej, może być rozszerzony o ryzyka dodatkowe, jak np. ochrona z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego czy jego pobytu w szpitalu lub operacji. Ofertę na takie ubezpieczenia posiada firma Prudential, proponująca ubezpieczenie Komfort Życia – indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie z możliwością rozszerzenia w dowolnym czasie jego zakresu o 11 dodatkowych umów ubezpieczenia.

Umowa dodatkowa zapewnia dodatkową ochronę ubezpieczenia odpowiadającą potrzebom Klienta, niezależnie od umowy głównej. I stąd jeżeli umowa główna zabezpiecza na wypadek utraty życia Ubezpieczonego, to umowy dodatkowe umożliwiają wsparcie finansowe w przypadku innych zdarzeń, które mogą się przytrafić każdego dnia, tj. choroby, pobytu w szpitalu czy operacji, z tytułu wystąpienia których ubezpieczony nie otrzyma świadczenia w ramach umowy głównej.

Ochrona przed chorobami

Po rozszerzeniu zakresu ubezpieczenie może oferować pomoc finansową w razie diagnozy poważnej choroby takiej jak np. choroba nowotworowa, udar mózgu czy zawał serca. Należy pamiętać, że choroba może uniemożliwić na dłuższy czas podjęcie aktywności zawodowej lub spowoduje konieczność podjęcia kosztownego leczenia czy szybkiego dostępu do badań. W tych wszystkich obszarach wsparciem może być wypłata świadczenia z dodatkowej umowy ubezpieczenia.

W Prudential umowa dodatkowa na wypadek poważnego zachorowania daje możliwość otrzymania wielokrotnej wypłaty świadczenia, jeżeli choroby, które zostaną zdiagnozowane u ubezpieczonego, lub operacje, które zostaną u niego przeprowadzone, będą z różnych grup chorób, określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia tej umowy.

Wypadki, które mogą zmienić nasze życie

Niestety wszyscy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju wypadki. Każdy kierowca musi liczyć się z widmem zdarzenia drogowego, a przecież poważne inwalidztwo może również nastąpić podczas spaceru, w pracy czy w domu. Obrażenia mogą wówczas doprowadzić do czasowej niezdolności do zwyczajnego funkcjonowania, a nawet do stałego kalectwa.

W takiej sytuacji posiadanie ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego inwalidztwa czy pobytu w szpitalu okaże się nieocenioną pomocą dla każdego, kogo dotknęło takie nieszczęście: nie tylko pozwoli na wypłatę środków w sytuacji, w której niemożliwy będzie szybki powrót do pracy, ale także pomoże zapewnić odpowiednie leczenie czy rehabilitację. Ubezpieczenie pozwoli wówczas skupić się na ratowaniu zdrowia, a nie na kwestiach materialnych.

Zakres tych ubezpieczeń dodatkowych jest jednak znacznie większy. W przypadku ubezpieczenia poważnego inwalidztwa w większości przypadków nie ma znaczenia, czy inwalidztwo spowodowane jest nieszczęśliwym wypadkiem czy chorobą. Podobnie w ubezpieczeniu pobytu w szpitalu lub operacji chronimy zarówno zdarzenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, jak i chorobą.

Przejęcie opłacania składek przez Prudential

Utrata zdrowia, wystąpienie poważnego zachorowania, nieszczęśliwy wypadek skutkujący wystąpieniem poważnego inwalidztwa czy niezdolności do pracy – to istotne zdarzenia rzutujące na życie ubezpieczonego. Zajęcie się w pierwszej kolejności dostosowaniem siebie i swojej rodziny do nowej rzeczywistości może sprawić, że zabraknie środków na opłacanie składek za kontynuację umowy ubezpieczenia.

Umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek tych trzech zdarzeń spowodują, że to Prudential będzie opłacał składki za umowę ubezpieczenia do końca jej obowiązywania. Jeżeli jesteś jednocześnie właścicielem umowy (ubezpieczającym) i ubezpieczonym, możesz zawrzeć te umowy tylko dla jednego zdarzenia lub kilku zdarzeń – każda z sytuacji objęta jest odrębną umową dodatkową.

Ochrona, która obejmuje członków rodziny

Nie ma nic gorszego niż choroba najbliższych członków rodziny. W Prudential istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o umowy dodatkowe dla dzieci, wspomagając ich leczenie w okresie poważnej choroby, niezdolności do samodzielnej egzystencji czy pobytu w szpitalu lub operacji.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Każdy Klient posiada inną sytuację finansową i rodzinną, dlatego przed zakupem ubezpieczenia ważne jest dobre określenie indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta. Ubezpieczenie Prudential Komfort Życia oferuje wybór odpowiedniego poziomu ochrony, od 10 000 zł sumy ubezpieczenia i łącznej składki za umowę ubezpieczenia na życie oraz ewentualne umowy dodatkowe od 40 zł miesięcznie.

Umowa ubezpieczenia może być elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta, zarówno co do:

  • zakresu ubezpieczenia (umowa główna – ochrona życia oraz 11 umów dodatkowych)
  • czasu trwania umowy (od 5 lat do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 75. roku życia)
  • sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej i umów dodatkowych
  • wysokości opłacanej składki.

Wszystko to sprawia, że osoba ubezpieczona będzie mogła dopasować warunki ubezpieczenia do swoich realnych możliwości.

 Ubezpieczenie na życie – zdecydowanie warto je wykupić

Ubezpieczenie na życie zdecydowanie warto wykupić, by pomóc swojej rodzinie, gdy ubezpieczonego zabraknie. To również lepszy start dla dziecka, którego rodzic odszedł przedwcześnie, w takim wypadku świadczenie z umowy może być pomocą na ten cel. Świadczenie z tej umowy wypłacane jest osobom uposażonym wskazanym przez ubezpieczającego (właściciela polisy) za uprzednią zgodą ubezpieczonego. Może to być dowolna osoba lub instytucja.

To również możliwość zwiększenia swoich szans na wyjście z poważnej choroby czy skutków wypadku w przypadku posiadania odpowiednich umów dodatkowych. Ubezpieczenie na życie pozwala na otrzymanie świadczenia, które ubezpieczony może przeznaczyć na szybszy powrót do zdrowia lub przystosowanie się do życia po wypadku/chorobie. Świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie i z umów dodatkowych są niezależne, tzn. otrzymanie świadczenia przez ubezpieczonego z tytułu umowy dodatkowej nie wyklucza otrzymania świadczenia na wypadek śmierci.