Ubezpieczenie na życie? A może oszczędzanie? A może 2w1?

Wielu Młodych Bogów boryka się z myślami czy przypadkiem ubezpieczenie na życie to nie jest strata pieniędzy. „Bo jak nic się nie stanie, to nic nie dostanę". W Prudential oferujemy rozwiązania 2w1, połączenie ubezpieczenia na życie z oszczędzaniem na dowolny cel w przyszłości.

Wielu Młodych Bogów boryka się z myślami czy przypadkiem ubezpieczenie na życie to nie jest strata pieniędzy. „Bo jak nic się nie stanie, to nic nie dostanę". W Prudential oferujemy rozwiązania 2w1, połączenie ubezpieczenia na życie z oszczędzaniem na dowolny cel w przyszłości.

Zapraszamy do lektury rozmowy samego Młodego Boga z Konsultantem Prudential, który w przystępny dla laika sposób odpowiada na pytania i objaśnia ubezpieczenia Prudential.

Młody Bóg: Ubezpieczenie to produkt trudny. Kiedy kupuję samochód, to wydaję określone pieniądze i w zamian dostaję maszynę z czterema kołami i kierownicą. Mogę się nią przemieszczać. Jest moja i namacalna. Z polisą ubezpieczeniową jest inaczej. Płacę i nie dostaję w zamian nic materialnego. Tylko obietnicę jakiejś wypłaty, kiedy coś mi się stanie. A jak nic się nie stanie? To będzie to zwykła strata pieniędzy. Niestety, mam wrażenie, że jako klienci, jeżeli już kupujemy ubezpieczenia, to robimy to w sposób nieświadomy, zwykle nie rozumiejąc, za co naprawdę płacimy...

Konsultant: Twoje obawy mnie wcale nie dziwią, bo dosyć często je słyszę na moich spotkaniach z klientami. Ubezpieczenie na życie przy całym swoim skomplikowaniu działa w dość prosty sposób: jeśli Ciebie zabraknie, to Twoja rodzina otrzymuje wypłatę sumy ubezpieczenia. To przede wszystkim za to płacisz składkę, podobnie jak w przypadku Autocasco czy ubezpieczenia mieszkania. Prawda jest taka, że polisa nie jest dla Ciebie, tylko dla osób, których finansowe bezpieczeństwo zależy od Twoich dochodów. Jej rola polega na tym, aby w nieoczekiwanej sytuacji życiowej zapewnić im godziwe środki pozwalające uniknąć finansowej katastrofy. To jest pierwsze, podstawowe i najważniejsze zadanie ubezpieczenia na życie.

MB: No tak, to jasne. Ale jak się nic złego nie przytrafi, to moja rodzina nie dostanie nic. „Nieszczęścia zdarzają się tylko innym", a nasze pieniądze lepiej jest wykorzystać albo „tu i teraz", albo „odłożyć na później" na ewentualną „czarną godzinę", bo tak robili przezorni rodzice. Jak nic mi się nie stanie, to przynajmniej będę miał odłożoną kasę. A pomysłów na jej wydanie znajdzie się co najmniej kilka: remont mieszkania, dłuższe wakacje, studia dzieci...

K: Mam wrażenie, że idziesz w kierunku odwiecznego dylematu: rybka czy akwarium? Oszczędzanie czy ubezpieczenie? Po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczenia Twoja rodzina może być już bardzo solidnie zabezpieczona, bo suma ubezpieczenia pozwoli np. na spłatę kredytu hipotecznego, innych pożyczek i zobowiązań finansowych. Z drugiej strony możesz zdecydować się na oszczędzanie (pomijając kwestię konsekwencji i cierpliwości w samodzielnym odkładaniu pieniędzy kosztem bieżącej słodkiej konsumpcji), ale pamiętaj, że do zebrania solidnego kapitału potrzeba wielu lat!

MB: No właśnie! Mam z tym problem. Bo co prawda polisa na życie zapewnia pewien komfort myślenia o przyszłości, ale oszczędności też wydają mi się ważne i lepiej je mieć, niż nie mieć. Nie jest to łatwa sprawa, bo oszczędzanie samemu mi słabo idzie, a instrumenty inwestycyjne wydają mi się trudne i nie pozbawione ryzyka. A mnie po prostu nie stać, aby oszczędności życia utopić w jakieś nietrafione inwestycje na giełdzie.

K: Myślę, że mogę Ci trochę pomóc w tych dylematach. Wcale nie musisz wybierać między polisą na życie a oszczędzaniem na przyszłość.

MB: Naprawdę?

K: Naprawdę i na serio! Dysponując nawet ograniczonymi środkami finansowymi, można gromadzić oszczędności, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony rodzinie przez cały okres trwania ubezpieczenia. Rozwiązaniem są ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe Prudential. To forma ubezpieczenia łącząca dwie funkcje w jednej polisie. Po pierwsze, masz gwarantowaną wysoką ochronę z tytułu śmierci od pierwszego dnia, a po drugie zyskujesz możliwość zaoszczędzenia na wybrany cel określonej kwoty pieniędzy, której początkową wartość poznajesz już w chwili zawarcia umowy. Prudential oferuje wyższy potencjał świadczeń na dożycie, czyli Twoich oszczędności, niż inne klasyczne ubezpieczenia kapitałowe. Pewnie zapytasz dlaczego?

MB: No pewnie, że zapytam. To niby dlaczego?

K: Ponieważ na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz gwarantowaną sumę z tytułu dożycia, która może zostać powiększona o wszystkie zadeklarowane w latach poprzednich premie roczne i premię końcową, o ile zostanie przyznana.

MB: To ciekawe rozwiązanie, ale czy te oszczędności nie powodują osłabienia podstawowej ochrony?

K: Nie, wręcz przeciwnie. Ta oferta ubezpieczenia jest dobrze wyważona i elastyczna. Dodatkowo możesz rozszerzyć zakres posiadanej ochrony o umowy dodatkowe, które mogą zabezpieczyć Twoje dochody na wypadek niezdolności do pracy i zapewnić środki na leczenie bądź rekonwalescencję w sytuacji choroby czy wypadku.

MB: Rozumiem, że ochronę mogę mieć solidną. Ale wróćmy do tej funkcji oszczędnościowej: dlaczego ofertę Prudential uważasz za wyjątkową?

K: Przewagą rynkową Prudential jest unikalna strategia lokowania środków poparta ponad 70-letnim doświadczeniem zarządzających aktywami w Wielkiej Brytanii. W odróżnieniu od produktów z UFK (Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym) pełną odpowiedzialność za lokowanie środków ponosi Prudential, a klient zachowuje gwarancje określone w umowie.

MB: Na czym polega unikalność strategii Prudential?

K: Prudential od rozpoczęcia swojej działalności w Polsce w 2013 r. postawił na zbudowanie unikalnej formuły produktu i konsekwentnie się tych założeń trzyma, na co wskazuje mocna pozycja finansowa i wizerunkowa marki na rynkach ubezpieczeń w Polsce i innych krajach. Założenia produktu powiązanego z With-Profits Sub-Fund (WPSF) są takie, że przy zachowaniu określonego poziomu gwarancji dla klienta, produkt ma również zapewniać potencjał wzrostu poprzez możliwe do uzyskania: premie roczne i premię końcową.

MB: With-Profits Sub-Fund – co to takiego?

K: Już wyjaśniam: WPSF to unikalna formuła lokowania środków, która w Polsce jest dostępna tylko dla klientów Prudential. With-Profits-Fund działa od ponad 70 lat w Wielkiej Brytanii i posiada aktywa 85,5 miliarda funtów.1 Strategia inwestycyjna dla środków pochodzących ze składek oparta jest na odpowiednio dobranych aktywach o różnym poziomie ryzyka, zarówno z rynku polskiego, jak i z rynków zagranicznych. Środki te mogą być lokowane w obligacje Skarbu Państwa lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił, a także w nieruchomości lub inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne. Celem powyższej strategii jest maksymalizacja stóp zwrotu z zachowaniem:

  • utrzymania akceptowalnego
  • poziomu ryzyka,
  • adekwatnej dywersyfikacji,
  • ochrony interesów klientów Prudential.

Pamiętajmy jednak, że Prudential nie gwarantuje osiągnięcia wyników umożliwiających przyznanie premii rocznych lub premii końcowej.

MB: Trochę przesadziłeś z tym językiem finansowym, nie uważasz? Możesz mi po ludzku powiedzieć, co oznacza maksymalizacja stop zwrotu?

K: Stopa zwrotu to po prostu spodziewany zysk, który jest bardzo silnie powiązany z okresem oszczędzania. Im dłuższy okres lokowania środków, tym większe prawdopodobieństwo zysku. Co prawda zysk w formie premii rocznych czy premii końcowej jest elementem niegwarantowanym, ale bardzo duże doświadczenie i historyczne wyniki Prudential dobitnie wskazują na efektywność zarządzania i świetne rezultaty. Chciałbym podkreślić, iż odkąd Prudential wznowił działalność w Polsce w 2013 roku, to przyznał premię roczną klientom w każdym z siedmiu lat polisowych, co potwierdza efektywność zarządzających WPSF.

MB: Czytałem gdzieś na stronie Prudential, że jeżeli środki zarządzane w ramach WPSF wygenerują zysk przewyższający świadczenia gwarantowane i koszty operacyjne, to 90% tego zysku umożliwi przyznanie premii, a pozostała część będzie stanowiła wynagrodzenie Prudential.2

K: Tak, zgadza się, bo cechą charakterystyczną rozwiązań Prudential jest zasada „win – win". Ta zasada przejawia się poprzez uczciwe traktowanie klientów, które jest centralną wartością kultury organizacyjnej firmy Prudential na całym świecie. Brak deklaracji premii dla klientów w praktyce pozbawia Prudential wynagrodzenia. Zatem celem Prudential jest utrzymanie niskiego poziomu kosztów oraz maksymalizacja zysków dla klienta.

MB: To bardzo dobra zasada! I bardzo mi się podoba! Chętnie się spotkam ponownie, tym razem po to, żebyś odpowiednio dobrał polisę Prudential do moich własnych potrzeb! Dziękuję!

 

W Konsultanta w wywiadzie z Młodym Bogiem wcielił się Piotr Badach, Menedżer ds. Kluczowych Projektów Szkoleniowych.

__________
1 Źrodło informacji: Prudential – With-Profits performance, stan na koniec 2018 roku (dane na 30 września 2019).
2 Źrodło: https://www.prudential.pl/wyjatkowe-cechy-ubezpieczen-oszczednosciowych-prudential