Terminowe czy bezterminowe ubezpieczenie na życie – które lepsze?

Ubezpieczenie na życie terminowe – na czym polega?

Dostępne na rynku polisy na życie mogą się różnić określonymi parametrami. Jednym z nich jest czas, na jaki taka polisa jest zawierana. Indywidualne ubezpieczenie na życie może być zawarte na czas określony lub bezterminowo. Warto wiedzieć ,jakie są zasady takich ubezpieczeń i które z nich w danej sytuacji wybrać.

Terminowe ubezpieczenie na życie to takie, które zawieramy na ściśle określony czas. Gdy zdecydujemy się na ubezpieczenie terminowe, musimy na samym początku podjąć decyzję o tym, jak długo będzie trwała związana z nim ochrona (może to być np. 10, 15 albo 20 lat). Wysokość składki w takiej polisie uzależniona jest od różnych czynników. Najważniejsze z nich to stan zdrowia oraz wiek osoby ubezpieczonej, dlatego warto pomyśleć o umowie ubezpieczenia na życie, kiedy to nasz stan zdrowia oraz wiek pozwalają na otrzymanie niższych składek. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest w oparciu o stan zdrowia i wiek w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Pogorszenie się stanu zdrowia w trakcie okresu ubezpieczenia nie powoduje wzrostu wysokości składki.

Co niezwykle ważne, w takiej polisie możemy zwiększać zakres naszej ochrony przez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla siebie oraz czasami – jeżeli pozwalają nam warunki umowy – bliskich nam osób, np. dzieci. Polisa na życie terminowa może być więc zawarta na więcej niż 1 osobę (współubezpieczony). Wraz z liczbą osób ubezpieczonych oraz dodatkowych ryzyk składka ubezpieczeniowa odpowiednio wzrasta.

Rodzaje ubezpieczenia terminowego

Indywidualne ubezpieczenie na życie w wersji terminowej może występować w jednym z dwóch wariantów. Pierwszy z nich to wariant wyłącznie ochronny, który wiąże się z wypłatą świadczenia przy wystąpieniu określonego zdarzenia, jak np. zgon osoby ubezpieczonej, poważne zachorowanie, inwalidztwo, rehabilitacja czy też pobyt w szpitalu, jeżeli taką umowę rozszerzymy o ryzyka dodatkowe. Drugi wariant to ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe (zwane także ochronno-inwestycyjnym). Stanowi ono połączenie ubezpieczenia na życie i długoterminowego planu oszczędzania na wybrany przez siebie cel. Decydując się w nim na wyższą składkę, odkładamy jej część na przyszłość. Jest ona dodatkowo inwestowana, co zwiększa naszą szansę na wyższą kwotę na koniec umowy. W tego rodzaju ubezpieczeniu chronione jest życie ubezpieczonego, jak również budowany jest kapitał.

Wysokość składki w ubezpieczeniu terminowym i bezterminowym (ochronnym)

Wysokość składki w terminowym ubezpieczeniu na życie jest uzależniona od kilku czynników:

a) zakresu ochrony – oprócz zgonu osoby ubezpieczonej terminowe ubezpieczenie na życie może chronić także przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, takich jakich inwalidztwo, pobyt w szpitalu czy przebycie operacji, lub też umożliwi otrzymanie wsparcia w przypadku poważnych zachorowań,
b) wieku osoby ubezpieczonej – w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia składka ubezpieczeniowa dla osób starszych jest wyższa niż dla osób młodszych,
c) sumy ubezpieczenia – czyli kwoty świadczenia, które możemy uzyskać za jedno ze zdarzeń, które obejmuje zakres umowy,
d) stanu zdrowia osoby ubezpieczonej – składkę mogą zwiększać przewlekłe schorzenia (jak np. cukrzyca) oraz inne problemy zdrowotne z przeszłości (np. przebyty zawał serca).

Czasami towarzystwa ubezpieczeniowe analizują także aktywności osoby ubezpieczonej. Jej hobby w postaci ekstremalnych sportów również może zwiększyć wysokość składki na indywidualne ubezpieczenie na życie. Związane jest to z większym ryzykiem wystąpienia trwałej niezdolności do pracy, inwalidztwa lub śmierci spowodowanej przez aktywność osoby ubezpieczonej.

Znaczenie ma też długość okresu ubezpieczenia czy częstotliwość opłacania składki. W przypadku dłuższych okresów ubezpieczenia czy składek płaconych z mniejszą częstotliwością możemy liczyć na upusty.

Zasady bezterminowego ubezpieczenia na życie

Bezterminowe ubezpieczenie na życie to odmiana ubezpieczenia, które obowiązuje od dnia jego zawarcia aż do naszej śmierci. Może występować podobnie jak ubezpieczenie terminowe wyłącznie w wariancie ochronnym, jak i ochronno-inwestycyjnym. Przez cały okres ubezpieczenia bezterminowego możemy dokupować umowy dodatkowe, które rozszerzają zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na życie terminowe – dla kogo?

Ze względu na duże możliwości terminowe ubezpieczenie na życie sprawdzi się wśród kilku grup osób:

a) dorosłych z kredytem – jest to doskonałe rozwiązanie przy kredycie hipotecznym lub kredycie gotówkowym na dużą kwotę. Tę umowę warto wówczas rozszerzyć o inne zdarzenia, jak np. poważne zachorowanie. Pozwoli to na spokojną spłatę zobowiązań,
b) dorosłych żyjących w dużej rodzinie – niektóre umowy ubezpieczenia można rozszerzyć nie tylko o ubezpieczenie dzieci, ale również o ubezpieczenie np. współmałżonka,
c) dorosłych gromadzących kapitał, np. na posag dla dziecka lub na emeryturę – wówczas część wpłaconej składki przeznaczana jest na pomnażanie kapitału. W umowach ochronno-oszczędnościowych kwotę na koniec umowy można wypłacić bez konieczności opłacania podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

Po zakończeniu ubezpieczenia terminowego zazwyczaj możliwe jest jego ponowne zawarcie, ale z uwzględnieniem starszego wieku i stanu zdrowia z dnia zawarcia nowej umowy.

Ubezpieczenie na życie bezterminowe – dla kogo?

Podobnie jak w ubezpieczeniu terminowym i tu zakres podstawowej ochrony to śmierć ubezpieczonego. Ten rodzaj ubezpieczenia występuje zazwyczaj w połączeniu z częścią inwestycyjną (umowa ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi). Dlatego są często wyborem młodych ludzi, którzy chcą połączyć ochronę życia z inwestowaniem i gromadzeniem środków na wyznaczony cel przy równoczesnej akceptacji ryzyka. Ponieważ inwestowanie w fundusze kapitałowe niesie ze sobą podobne wyzwania jak inwestycja w fundusze inwestycyjne. Druga opcja ubezpieczeń bezterminowych to ubezpieczenia czysto ochronne. Przeznaczone są dla osób, które nie umieją dokonać wyboru czasu, na który chcą zawrzeć umowę, a jednocześnie chcą zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci. Ta opcja łączy się jednak zazwyczaj ze znacznie wyższą składką niż w przypadku ubezpieczeń terminowych.