Systematyczne oszczędzanie jako zabezpieczenie przyszłości dziecka

Oszczędzanie dla dziecka to podstawa do tego, by zapewnić mu godną przyszłość. Ważna jest w tej kwestii regularność. Systematyczne oszczędzanie sprawia, że dziecko nie musi się martwić o to, czy starczy mu pieniędzy na realizację jego marzeń. Aby oszczędzić pieniądze na dziecko, można skorzystać z pomocy banków lub towarzystw ubezpieczeniowych.

Dlaczego warto rozpocząć systematyczne oszczędzanie dla dziecka?

Systematyczne oszczędzanie dla dziecka warto rozpocząć już od najmłodszych lat dziecka. Zebrane w ten sposób pieniądze pomogą bowiem w zgromadzeniu odpowiedniej kwoty, która będzie inwestycją na przyszłość. Pozwoli to wspomóc dziecko m.in. wtedy, gdy uda się na studia. Wówczas zgromadzone w ramach ubezpieczenia oszczędnościowego pieniądze może ono przeznaczyć na pomoce naukowe albo czesne, a gdy będzie studiować poza miejscem zamieszkania – także na czynsz za mieszkanie. Oszczędzane dla dziecka pieniądze można też przeznaczyć na zakup pierwszego samochodu lub pierwszego mieszkania. Dobrze pamiętać, że nabywając mieszkanie, ponosi się ponadto koszty związane m.in. z aktem notarialnym czy opłatą dla pośrednika sprzedaży nieruchomości. Osobną kwestią jest wykończenie lub urządzenie takiego mieszkania. Zgromadzenie samodzielnie pieniędzy na zakup, wykończenie oraz urządzenie mieszkania bywa w związku z tym kłopotliwe, dlatego tak bardzo istotne jest oszczędzanie dla dziecka.

Konto w banku czy polisa oszczędnościowa – które rozwiązanie lepsze?

Oszczędzanie dla dziecka możliwe jest zarówno przy wykorzystaniu konta w banku, jak i polisy oszczędnościowej. Jeśli chodzi o konto bankowe, obecnie, ze względu na sporą obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, nie możemy liczyć na spore zyski, nawet jeśli założymy konto oszczędnościowe, niezależnie od czasu utrzymania takiego konta czy lokaty. Banki obniżyły bowiem na nich oprocentowanie. Tak samo wygląda sytuacja na lokatach. Oprocentowanie rzędu 0,1-0,2% nie pozwala na szybkie pomnażanie środków pieniężnych (stan na sierpień 2020). Warto zatem zwrócić uwagę na taki produkt jak ubezpieczenie oszczędnościowe.

Stanowi ono połączenie dwóch produktów: ochronnego, który zapewnia wypłatę świadczenia w razie śmierci, oraz oszczędnościowego – pozwalającego na gromadzenie dodatkowych środków. Atutem oferty, który wyróżnia ją na tle konta w banku, jest to, że dzięki sporym oszczędnościom chroni ona zgromadzone środki dziecka przed inflacją. W czerwcu 2020 r. wynosiła ona aż 3,3% w skali roku. Pozostawienie w związku z tym pieniędzy na koncie, nawet jeśli będą one się znajdować na rachunku oszczędnościowym, może spowodować sytuację, w której ich realna wartość będzie maleć. W polisie oszczędnościowej stosowane są tymczasem różne mechanizmy zwiększające możliwości oszczędzenie dla dziecka założonej kwoty. Na przykład w ubezpieczeniu oszczędnościowym Start w Życie są to dwa warianty oszczędzania – konserwatywny lub zrównoważony. W tym pierwszym wariancie nie mniej niż 70% aktywów lokowanych jest w papiery dłużne Skarbu Państwa Polskiego lub w inne papiery dłużne o wysokiej wiarygodności emitenta, a w wariancie zrównoważonym takiemu lokowaniu podlega 45% aktywów. Możemy zatem liczyć na zyski. Oprócz tego ubezpieczyciel daje możliwość uzyskania premii rocznych i końcowych zwiększające jeszcze bardziej oszczędności dziecka. Premia końcowa i premie roczne wypłacane są na koniec trwania ubezpieczenia. Dzięki temu oszczędzanie na przyszłość dziecka daje jeszcze bardziej wymierne efekty. Wypłata oszczędności nie podlega przy tym opodatkowaniu 19-proc. podatkiem od zysków kapitałowych. Warto zdecydować się przy tym na jak najdłuższy okres ubezpieczenia. Korzystniejsze warunki można uzyskać przy ubezpieczeniu na 20 lat lub dłużej.

Ile pieniędzy miesięcznie odkładać na dziecko?

To, ile pieniędzy wyłożymy na oszczędzanie dla dziecka, jest uzależnione od naszych możliwości finansowych. Jaką kwotę miesięczną warto jednak ustalić, by stale przekazywać ją na oszczędności? Wszystko zależy od tego, na co zbieramy i jaki standard życia planujemy zapewnić dziecku. Optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o oszczędzanie dla dziecka, jest odkładanie kwoty około 500 zł. 18 lat takiego oszczędzania pozwala na zgromadzenie pokaźnej kwoty, która inwestowana w odpowiedni sposób przez towarzystwo ubezpieczeniowe zostanie jeszcze pomnożona. Do 500 zł można dorzucić oczywiście dodatkowe środki, w miarę dostępności naszego budżetu. Każda nadprogramowa kwota przeznaczona na oszczędność dla dziecka może przynieść dodatkowe korzyści, jeśli zostanie w odpowiedni sposób ulokowana, na przykład w polisę oszczędnościową.

Oszczędzanie na dziecko w Prudential

Prudential oferuje ubezpieczenie oszczędnościowy Start w Życie, idealnie dopasowane do potrzeb dziecka i jego opiekunów. Jest to produkt o charakterze indywidualnym, który obejmuje ubezpieczenie na życie i dożycie, a jednocześnie pozwala na zabezpieczenie przyszłości dziecka w kwestii finansów dzięki długoterminowemu planowi oszczędnościowemu. Ubezpieczenie oszczędnościowe Start w Życie przeznaczone jest dla dziecka, które ukończyło 3. miesiąc życia i nie ukończyło jednocześnie 16 lat. Umowę w imieniu takiego dziecka zawiera rodzic lub inna osoba dorosła z udziałem opiekuna prawnego. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 10 lat, przy czym maksymalnie takie ubezpieczenie może trwać do ukończenia przez dziecko 26. roku życia.

Co niezwykle istotne, istnieje możliwość rozszerzenia takiego ubezpieczenia adekwatnie do indywidualnych potrzeb i możliwości. Wystarczy tylko skorzystać z umów dodatkowych. Pozwalają one na dopasowanie zakresu ochrony do naszych wymagań. Do wyboru są umowy dodatkowe dla dziecka, jak i umowy dodatkowe dla zawierającego umowę. Jeśli chodzi o umowy dodatkowe dla dziecka, obejmują one m.in. ochronę w razie pobytu w szpitalu lub operacji, niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz przy poważnym zachorowaniu (pakiet chroni w przypadku aż 11 różnych chorób). W przypadku umów dodatkowych dla ubezpieczającego możemy liczyć z kolei na przejęcie opłacania składek, dzięki któremu dziecko zgromadzi kapitał na przyszłość w razie naszej śmierci, niezdolności do pracy, poważnego inwalidztwa lub też zachorowania na jedną z 41 ciężkich chorób.

Jak ubezpieczyć dziecko w Prudential?

Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie dziecka w Prudential, wystarczy, że skorzystasz z formularza online dostępnego na stronie internetowej. Wystarczy podać w nim wymagane dane, a konsultant Prudential oddzwoni pod wskazany numer.