Komu przysługują pieniądze odziedziczone z polisy?

Polisę na życie wykupuje się, by zapewnić finansowe bezpieczeństwo bliskim w momencie śmierci jednego członka rodziny. Z biegiem czasu kwota ubezpieczenia może być bardzo wysoka. Jak dokładnie wygląda sprawa świadczenia z polisy? Komu przysługują pieniądze odziedziczone z polisy?

Dziedziczenie środków z polisy na życie

Osoba ubezpieczona, która zdecydowała się na zakup polisy na życie, uposaża inne osoby, które mają otrzymać świadczenie po jej śmierci. Dlatego nie może być mowy o dziedziczeniu – pieniądze otrzymują osoby wskazane w umowie. Polisa na życie działa w ten sposób, że ubezpieczyciel zabezpiecza środki wpłacane przez osobę ubezpieczoną i kiedy umowa się skończy, ubezpieczony dostanie wpłacone należne środki. W razie śmierci przed zakończeniem umowy ubezpieczenia środki te trafią do osoby wpisanej w polisie, czyli osoby uposażonej.

Ubezpieczenie na życie – kto dziedziczy?

Osoba, która decyduje się wykupić polisę na życie, może uposażyć tak naprawdę dowolną osobę. Najczęściej jest to mąż lub żona, ale może to być także partner ze związku nieformalnego (który naturalnie nie jest spadkobiercą ustawowym osoby zmarłej). Bywają to także dzieci – polisa na życie ma przecież zabezpieczyć ich przyszłość w razie najgorszego scenariusza.

Jednakże osobami uposażonymi w polisie mogą być wszyscy bliscy, także przyjaciele, kuzyni, rodzeństwo rodziców i tym podobne osoby. Bardzo często zdarza się również tak, że uposażonym nie jest osoba fizyczna, ale instytucja. Osoby, które mają długi lub obciążoną hipotekę za dom czy mieszkanie, decydują się na uposażenie banku. W tym wypadku w razie ich śmierci ubezpieczyciel wpłaca środki z polisy na konto bankowe, by te posłużyły na spłatę długu. Dzięki temu osoby dziedziczące nie muszą przejmować się hipoteką i spłacaniem rat.

Według prawa, jeśli ubezpieczony nie wskazał żadnych osób uposażonych w umowie, świadczenie po jego śmierci otrzymują osoby, które zostały wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zachowaniem odpowiedniej kolejności.

W przypadku ogólnych warunków ubezpieczenia oferowanych przez Prudential na pierwszym miejscu jest małżonek. Następnie dziedziczą dzieci w równych częściach. Jeśli zmarła osoba nie miała własnej rodziny, była bezdzietna, samotna lub pozostawała w związku nieformalnym, polisę na życie dziedziczą rodzice. Jeśli już nie żyją, kwota zostanie wypłacona rodzeństwu.

Polisa na życie a spadek

Dlaczego to, czy polisa na życie jest spadkiem, jest tak istotnym pytaniem? Cóż, oczywiście chodzi o to, że przyjmując spadek po osobie zmarłej, przyjmujemy go zwykle w całości. Oznacza to, że jeśli zmarła nam bliska osoba była zadłużona, to wraz z jej majątkiem przyjmuje się wszystkie zobowiązania wobec wszystkich wierzycieli (chyba że dojdzie do tzw. przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza).

Czasami suma długów jest tak duża, że przyjęcie spadku będzie oznaczało poważne problemy finansowe, ponieważ na przykład kwota hipoteki jest znacznie wyższa niż wartość domu. To mocno obciąża spadkobierców. Polisa na życie nie wlicza się do masy spadkowej, co oznacza, że można otrzymać związane z nią świadczenie, ale nie trzeba tym samym zgadzać się na przyjęcie spadku, zwłaszcza jeśli ten oznacza spore długi. Polisa na życie jest więc zabezpieczeniem, które może być wykorzystane przez bliskich bez żadnych problemów.

Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną ważną zaletę – przyjęcie pieniędzy z polisy przez osobę uposażoną nie oznacza konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego w sądzie. Co więcej, oznacza także, że jeśli uposażonym jest inna osoba niż spadkobiercy (na przykład partner ze związku nieformalnego), ci drudzy nie mają prawa wystąpić o zachowek do uposażonego i według prawa nie należy im się wypłacenie nawet części kwoty świadczenia z polisy.

Dziedziczenie środków z polisy na życie – podatek

Polisa na życie nie jest dziedziczona tak jak pozostały majątek spadkobiercy. Świadczenie może zostać wypłacone osobie, która nie jest z nami spokrewniona lub znajduje się daleko na liście potencjalnych spadkobierców. O ile spadek co do zasady otrzymuje najbliższa rodzina lub przynajmniej przysługuje jej prawo do zachowku , o tyle polisa może być przeznaczona dla partnera w związku nieformalnym, przyjaciół, rodzeństwa, dzieci, naprawdę każdego.

Wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej służącej ochronie życia, a więc polisy na życie bez elementu inwestycyjnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani podatkiem od spadków i darowizn. Tak zwanym podatkiem Belki objęte są umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi „UFK", a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe.

To, że polisa na życie nie należy do spadku, jest bardzo ważnym aspektem. Oznacza to, że świadczenie można bezpiecznie przyjąć, nie musząc martwić się, że razem z tym otrzyma się w spadku długi i zobowiązania osoby zmarłej.

Środki z polisy na życie – sposób przeznaczenia

Środki z polisy na życie osoba uposażona może przekazać na zupełnie dowolny cel. Mogą one posłużyć do uregulowania kosztów pogrzebu i związanych z tym okoliczności lub zostać wykorzystane w zupełnie inny sposób.

Polisy na życie mogą obejmować naprawdę duże kwoty. W przypadku ubezpieczenia Komfort Życia minimalna kwota to 10 000 zł. Może być ona jednak znacznie większa – można to ustalić indywidualnie. Dzięki takiemu świadczeniu można zadbać o sytuację finansową rodziny po śmierci jednego z rodziców. Polisa może służyć temu, aby dzieci dalej mogły się uczyć, żyć na dotychczasowym poziomie i zadbać dla nich o wyższą edukację. Ma to zapewnić lepszy start w niepewnym momencie. Pieniądze z polisy na życie jak najbardziej można przeznaczyć także na spłatę zobowiązań, również tych, które niesie ze sobą spadek. Dzięki temu rodzina zostaje bez długów i ograniczeń finansowych. To najlepsze narzędzie do tego, by w razie najgorszego scenariusza bliscy byli bezpieczni, a ich przyszłość zabezpieczona.