Dodatkowa ochrona zdrowia, czy warto?

Każdy z nas może sądzić, że zawsze będzie pełen zdrowia i nigdy nie spotka go żadna krzywda. Bardzo chcielibyśmy, by faktycznie tak było, jednak rzeczywistość często okazuje się inna: nieszczęście może spotkać Cię każdego dnia, a Twoje życie – w wyniku choroby czy wypadku – w jednej chwili może zmienić się o 180 stopni. Dopiero wówczas okaże się, jak pomocne byłyby dodatkowe umowy ubezpieczenia mogące zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku utraty zdrowia.

Zakres ubezpieczenia podstawowego, jakim jest ochrona życia osoby ubezpieczonej, może być rozszerzony o ryzyka dodatkowe, jak np. ochrona z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego czy jego pobytu w szpitalu lub przeprowadzonej operacji. Ofertę na takie ubezpieczenia posiada firma Prudential, proponująca ubezpieczenie Komfort Życia – indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie z możliwością rozszerzenia w dowolnym czasie jego zakresu o 11 dodatkowych umów ubezpieczenia.

Przed czym może chronić dodatkowa umowa ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania?

Sceptyczne wobec zakupu dodatkowej umowy ubezpieczenia na wypadek choroby są w szczególności osoby, które dotychczas nie zmierzyły się z często bardzo kosztownym i długotrwałym procesem jej leczenia. Niemniej sposób myślenia o ubezpieczeniu zmienia się w sytuacji, gdy ratowanie zdrowia wymaga większych nakładów finansowych. Wówczas może się okazać, że ubezpieczenie byłoby w takiej sytuacji zbawienne. Tym bardziej, że w umowie dodatkowej na wypadek poważnego zachorowania oferowanej przez Prudential masz możliwość otrzymania kilku świadczeń, nawet do 350% sumy ubezpieczenia.

Poważnie zachorowałeś? Ubezpieczenie ułatwi Ci leczenie

W życiu mogą spotkać Cię różne tragedie i nieszczęścia. Oczywiście ta umowa dodatkowa nie uchroni Cię przed każdym z nich i nie będzie w stanie pomóc w wyjściu z każdych kłopotów, jednak da Ci ona bardzo mocne zabezpieczenie w przypadku diagnozy ciężkiej choroby, którą obejmuje ubezpieczenie, np. nowotwór złośliwy czy zawał serca. Firma Prudential do swoich umów ubezpieczenia (Komfort Życia, Emerytura bez Obaw oraz Oszczędności bez Obaw) oferuje Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania. Umowa ta zwiększy Twoje szanse na powrót do pełnego zdrowia.

Zapadnięcie na poważną chorobę zawsze jest wielkim wyzwaniem zarówno dla osoby chorej, jak i dla jej rodziny. Nie dość bowiem, że pojawia się w tym przypadku widmo braku możliwości powrotu do zdrowia, to dodatkowo osoba chora często nie będzie w stanie podejmować działalności zawodowej. A przecież podczas leczenia wciąż posiada ona rodzinę, za którą odpowiada!

Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu otrzymasz świadczenie, które pozwoli Ci na pokrycie kosztów lekarstw, rehabilitacji czy nawet konsultacji medycznych. Będziesz mógł także przeznaczyć je na utrzymanie swojej rodziny, by ta zachowała swój dotychczasowy poziom życia. Ubezpieczenie Prudential umożliwia Ci przeznaczenie świadczenia na cel zgodny z Twoimi potrzebami.

W ramach tej umowy dodatkowej masz również dostęp do dodatkowej opinii medycznej. Masz możliwość przekazania dokumentacji medycznej dotyczącej choroby i skonsultowania diagnozy ze specjalistą z najlepszych ośrodków medycznych na świecie.

Pobyt w szpitalu: abyś jak najszybciej doszedł do zdrowia

Może ponadto dojść do sytuacji, w której w wyniku choroby lub w wyniku poważnego wypadku będziesz zmuszony do przejścia poważnej operacji lub spędzenia dłuższego okresu czasu w szpitalu. Wówczas Twoja aktywność zawodowa – a tym samym możliwość zarobkowania – będzie znacząco ograniczona. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji pomoże Ci przetrwać ten najgorszy okres.

Pomoc w wielu sytuacjach

Przede wszystkim zakres tego typu ubezpieczenia może mieć zasięg ogólnoświatowy, dotyczyć będzie więc również hospitalizacji zagranicznej (ubezpieczenie Prudential oferuje ochronę z tytułu zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem na całym świecie, zdarzenia spowodowane chorobą chronione są na terytorium wielu krajów, w tym krajów UE i USA). Świadczenie może Ci też posłużyć do zakupu leków czy sprzętu ortopedycznego, często niezbędnego w okresie powypadkowym.

Co ważne, ubezpieczenie to pomoże w utrzymaniu Twojej rodziny – jeżeli w wyniku pobytu w szpitalu nie będziesz w stanie podejmować działalności zarobkowej. Warto przy tym zaznaczyć, że wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu może być zwiększona, np. w wyniku dłuższego pobytu w placówce medycznej (np. dla ubezpieczenia Prudential jest większa w przypadku pobytu powyżej 31 dni).

Kto może się ubezpieczyć? Niemal każdy!

Czynnikiem decydującym o tym, że warto zdecydować się na zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia, jest jego dostępność. Umowa dodatkowa w ramach umowy podstawowej Komfort Życia, Emerytura bez Obaw czy Oszczędności bez Obaw może być zawarta w każdym czasie – zarówno w momencie zawierania umowy podstawowej, jak i w jej trakcie. Co więcej, ubezpieczenia te mogą być kierowane praktycznie do każdej osoby. Do ubezpieczenia dodatkowego w zakresie ochrony przed zachorowaniem – w przypadku ubezpieczenia oferowanego przez Prudential – może przystąpić osoba, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 61. roku życia, a w przypadku ochrony podczas pobytu w szpitalu lub operacji – osoba, która nie ukończyła 66. roku życia.

Zabezpieczasz nie tylko siebie!

Pamiętaj przy tym, że decydując się na rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe, nie chronisz tylko siebie. Chronisz przede wszystkim swoją rodzinę, za którą zawsze jesteś odpowiedzialny. Świadczenie ubezpieczeniowe pozwoli Ci więc nie tylko szybciej powrócić do zdrowia, ale może też wesprzeć Twoich bliskich w trudnych chwilach.