Czym jest długoterminowe ubezpieczenie na życie?

Czym jest długoterminowe ubezpieczenie na życie?

Długoterminowe ubezpieczenie na życie to umowa zawierana na długi czas, która ma na celu zapewnienie wypłaty uposażonym świadczenia w przypadku, gdy dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej. Nie musi to być jednak tylko ochrona życia. W Prudential dostępne jest bowiem także ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe pozwalające jednocześnie na gromadzenie kapitału.

Do czego służy ubezpieczenie długoterminowe?

Długoterminowe ubezpieczenie na życie to takie ubezpieczenie, które charakteryzuje się długim czasem trwania umowy. W Prudential minimalny okres ubezpieczenia, w zależności od rodzaju umowy, wynosi 5 lub 10 lat. Ale może być też dłuższy i trwać do ukończenia przez ubezpieczonego 75. roku życia. W dalszym ciągu mamy tutaj prawo do wyboru częstotliwości opłacania składki (czyli np. co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok).

Przy długoterminowym ubezpieczeniu na życie nie trzeba się martwić tym, że nasza sytuacja zdrowotna ulega zmianie. Bardzo istotny wpływ na zawarcie umowy ubezpieczeniowej ma stan zdrowia – ale brana jest pod uwagę nasza kondycja zdrowotna w czasie, kiedy umowa jest zawierana. Im dłuższy czas ochrony, tym lepiej dla nas, bo to gwarantuje ciągłość ochrony. Po zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel nie ponawia oceny stanu zdrowia i ponosi odpowiedzialność zgodnie z zawartą umową bez względu na to, jakie schorzenia nas spotkają. Kolejną korzyścią jest to, że nie trzeba pamiętać o stałym odnawianiu umowy. Równie istotne jest to, że w razie pogorszenia stanu zdrowia przy zawartej umowie to ubezpieczyciel, a zatem klient ma pewność stałej ochrony.

Rodzaje ubezpieczeń długoterminowych w Prudential

Celem Prudential jest ochrona klientów na długi czas, dlatego większość oferowanych umów jest długoterminowa. Dostępnych jest tutaj kilka odmian ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie Start w Życie – pozwala na ubezpieczenie dziecka na życie i zapewnienie mu oszczędności, dzięki którym na zakończenie umowy w umówionym dniu otrzyma ono pieniądze, które mogą być przeznaczone na studia, wkład na mieszkanie czy pierwszy samochód. Minimalny czas trwania tego ubezpieczenia to 10 lat, maksymalnie zaś może ono trwać do ukończenia przez dziecko 26. roku życia.
 • Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe Emerytura bez Obaw – zapewnia ochronę na wypadek śmierci, jak również umożliwia otrzymanie świadczenia na dożycie, czyli określonej kwoty wypłacanej po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa. Dzięki temu ubezpieczony dysponuje środkami, które mogą pomóc zrealizować marzenia na emeryturze lub utrzymanie obecnego standardu życia. Minimalny czas trwania ubezpieczenia to 10 lat, a ubezpieczenie może trwać aż do 75. roku życia ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe Oszczędności Bez Obaw – to proste rozwiązanie, które oprócz ubezpieczenia na życie daje Ci możliwość uzyskania określonej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia. Środki te mogą być przeznaczone na dowolny cel. Minimalny czas trwania ubezpieczenia to 10 lat, a może maksymalnie trwać do 75. roku życia ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie Pewny Kapitał – połączenie ubezpieczenia na życie i długoterminowego oszczędzania – jeśli masz nadwyżki finansowe, warto pomyśleć o tym rozwiązaniu. Minimalny czas trwania ubezpieczenia to 7 lat, maksymalny to 25 lat.
 • Ubezpieczenie Komfort Życia – ubezpieczenie ochronne na życie może okazać się przydatne osobom, które mają różnego rodzaju zobowiązania finansowe, a w szczególności kredyt hipoteczny. Gdyby Ciebie zabrakło, najbliżsi otrzymają wypłatę świadczenia pozwalającego na jego spłatę. Minimalny czas trwania ubezpieczenia to 5 lat i może trwać aż do 75. roku życia ubezpieczonego.

Zakres ochrony

Biorąc pod uwagę zakres ochrony, ubezpieczenie długoterminowe ochronno-oszczędnościowe różni się od ubezpieczenia ochronnego. To pierwsze uprawnia do wypłaty świadczenia w dwóch sytuacjach – w razie śmierci ubezpieczonego lub gdy ubezpieczony pozostaje przy życiu w dniu, gdy upływa termin, na jaki została zawarta umowa. Oba te ubezpieczenia można uzupełnić o umowy dodatkowe uprawniające do wypłaty świadczenia w sytuacjach takich jak np. poważne zachorowanie, inwalidztwo czy też pobyt w szpitalu.

Umowy dodatkowe – rozszerzenia

Wybrane ubezpieczenia na życie w Prudential dają możliwość rozszerzenia ich o ubezpieczenie dodatkowe, które pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego w razie wystąpienia jednego ze zdarzeń. Wśród takich rozszerzeń znajdują się m.in. ubezpieczenia dodatkowe:

 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zapewniające kompleksową ochronę w związku z poważnym zachorowaniem – tj. wypłatę świadczenia i możliwość uzyskania konsultacji na podstawie dokumentacji medycznej u specjalistów z renomowanych światowych ośrodków medycznych,
 • na wypadek niezdolności do pracy,
 • na wypadek poważnego inwalidztwa,
 • na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji.

Taka umowa dodatkowa ma określone warunki, na jakich może być zawarta. Na przykład dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci może być zawarte na minimum 5 lat i zapewnia maksymalną ochronę do 65. roku życia.

Wyłączenia odpowiedzialności

W określonych przypadkach Prudential może być wyłączony z odpowiedzialności wypłaty świadczenia. Takie wyłączenia zostały określone w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Jaki jest koszt ubezpieczenia długoterminowego?

Składka ubezpieczeniowa w przypadku umowy na życie i dożycie jest wyższa od składki w przypadku umowy ubezpieczenia na życie. Towarzystwa ubezpieczeniowe podają ich minimalną wartość. W Prudential kształtuje się ona następująco:

 • Umowa Start w Życie – minimalna wysokość składki miesięcznej – 125 zł,
 • Umowa Emerytura bez Obaw – minimalna wysokość składki miesięcznej – 165 zł,
 • Umowa Oszczędności bez Obaw – minimalna wysokość składki miesięcznej – 165 zł.
 • Umowa Pewny Kapitał – minimalna wysokość składki to 80 000 zł, płatna w dwóch rocznych odstępach po 40 000 zł, przy minimalnym okresie ubezpieczenia 7 lat.

Co istotne – w przypadku ubezpieczenia na życie im dłuższy czas ochrony, tym składka jest wyższa, ale klient zyskuje pewność kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej bez względu na to, czy stan zdrowia się pogorszył.

W przypadku ubezpieczeń na życie i dożycie – na im dłużej zawarta jest umowa, tym wysokość ochrony na życie jest wyższa i wyższe jest świadczenie na dożycie. Jeśli zaś interesuje nas określona wysokość ochrony i gwarantowanego świadczenia do wypłaty na koniec, to gdy zawrzemy taką umowę na dłuższy czas, kwota składki będzie niższa niż w przypadku, gdy taki sam kapitał chcemy mieć zagwarantowany w krótszym okresie.