Przejdź do komentarzy

Warto wiedzieć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym jest długoterminowe ubezpieczenie na życie?

Długoterminowe ubezpieczenie na życie to umowa zawierana na długi czas, która ma na celu zapewnienie wypłaty uposażonym świadczenia w przypadku, gdy dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej. Nie musi to być jednak tylko ochrona życia.

Przy długoterminowym ubezpieczeniu na życie nie trzeba się martwić tym, że nasza sytuacja zdrowotna ulega zmianie. Bardzo istotny wpływ na zawarcie umowy ubezpieczeniowej ma stan zdrowia – ale brana jest pod uwagę nasza kondycja zdrowotna w czasie, kiedy umowa jest zawierana. Wybrane ubezpieczenia na życie dają możliwość rozszerzenia ich o ubezpieczenie dodatkowe, które pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego w razie wystąpienia innych zdarzeń.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tanie ubezpieczenie na życie – co to znaczy ubezpieczyć się tanio?

Tanie ubezpieczenie na życie to podstawowa ochrona rodziny w razie twojego odejścia, ale warto zwrócić uwagę, że zakres ubezpieczenia w tym wypadku nie jest szeroki.

Wybierając wysokość miesięcznej składki, zastanów się, na czym w zasadzie ci zależy. Czy chcesz, aby twoja rodzina nie musiała borykać się z kredytem, jeśli ciebie zabraknie? A może chcesz sprawić, by mimo twojego odejścia mogła dalej żyć na dotychczasowym poziomie?

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – ile kosztuje i co obejmuje?

To bardzo poważny temat, dlatego ubezpieczenie na wypadek nowotworu należy dobrze przemyśleć. Warto je dokładnie przeanalizować. Leczenie nowotworu może sporo kosztować. Koszt ubezpieczenia powinien być dopasowany do twoich możliwości finansowych, a składka nie może być obciążeniem dla domowego budżetu.

Ubezpieczenie staje się kołem ratunkowym, które może pomóc w finansowaniu leczenia czy operacji, a także ułatwić dotarcie do najlepszych specjalistów. To także pomoc dla całej rodziny, ponieważ poważna choroba często wiąże się z niemożnością zarobkowania przez dłuższy czas.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Od czego zależy wysokość składki miesięcznej w ubezpieczeniu na życie

Najtańsze ubezpieczenie będzie wtedy, jeśli zdecydujesz się tylko na ubezpieczenie w razie śmierci. Jeśli zechcesz rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkowe umowy, musisz dopłacić. Z każdym dodatkowym pakietem miesięczna składka może wzrosnąć o kwotę od kilkunastu do kilkudziesięciu lub nawet kilkuset złotych. Okres ubezpieczenia także ma znaczenie w przypadku ustalania wysokości składki na ubezpieczenie na życie.

Kolejnym rodzajem jest ubezpieczenie na życie i dożycie. W ramach jednej umowy ubezpieczenia masz zapewnioną ochronę na wypadek śmierci, dodatkowo oszczędzasz na dowolnie wybrany przez Ciebie cel w przyszłości.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najczęściej popełniane błędy przy zakupie ubezpieczenia na życie

Jednym z najważniejszych błędów w czasie kupowania polisy na życie jest koncentrowanie się wyłącznie na cenie polisy. Niska cena ubezpieczenia może oznaczać, że suma ubezpieczenia także nie będzie należała do najwyższych, więc środki ze świadczenia mogą nie być wystarczające do pokrycia zobowiązań.

Odpowiednio zbadane potrzeby i właściwie dobrane ubezpieczenie powinno uchronić Cię przed rozczarowaniem w sytuacji, gdy dojdzie do realizacji umowy.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uposażony – kim jest osoba uposażona w umowie ubezpieczenia?

Każda osoba zawierająca umowę ubezpieczenia, w zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia spotyka się z różnymi pojęciami, których znaczenie warto znać. Uposażony to tylko jedno z wielu pojęć, które trzeba rozszyfrować przed zawarciem umowy.

Osoba uposażona w ubezpieczeniu to taka, która ma określone prawa względem świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego, wynikającego z umowy ubezpieczenia. Pełni ona zatem ważną funkcję. Czy istnieją ograniczenia w zakresie uposażania rodziny, czy najbliższych nam osób?

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co to jest indeksacja?

W ubezpieczeniach możemy mieć do czynienia z indeksacją składki i w konsekwencji sumy ubezpieczenia. Często nie zwracamy uwagi na mówiący o niej punkt w warunkach umowy, choć może mieć ona istotne znaczenie w kwestii wypłaty świadczenia w przyszłości.

Dokładne zasady, które funkcjonują u danego ubezpieczyciela w kwestii indeksacji składek, są opisywane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Warto zapoznać się z nimi, by wiedzieć, z jakimi korzyściami wiąże się indeksacja oraz jak ona działa w praktyce.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nieopłacanie składek ubezpieczeniowych – jakie są tego skutki?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w indywidualny sposób określa termin, w którym może być opłacona składka ubezpieczeniowa. Zwykle ubezpieczyciel przypomina na różne sposoby (np. telefonicznie lub za pomocą maila), że przychodzi czas na opłacenie składki, ale mimo tego takiej składki nie opłacamy.

Konsekwencje braku uiszczenia składki w terminie są jednak poważne. Przede wszystkim ubezpieczyciel może w takim przypadku wypowiedzieć nam umowę ubezpieczenia. Czy można zapobiec konsekwencjom nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie?

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak rozpocząć oszczędzanie dla dziecka?

Systematyczne oszczędzanie sprawia, że dziecko nie musi się martwić o to, czy starczy mu pieniędzy na realizację jego marzeń. Oszczędzane dla dziecka pieniądze można też przeznaczyć na zakup pierwszego samochodu lub pierwszego mieszkania.

To, ile pieniędzy odłożymy jest uzależnione od naszych możliwości finansowych. Jaką kwotę miesięczną warto jednak ustalić, by stale przekazywać ją na oszczędności? Każda nadprogramowa kwota przeznaczona na oszczędność dla dziecka może przynieść dodatkowe korzyści, jeśli zostanie w odpowiedni sposób ulokowana, na przykład w polisę oszczędnościową.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie na życie i dożycie – na czym polega?

Wśród polis dostępnych w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych możemy spotkać się z ubezpieczeniem na życie i dożycie. Pomimo jego dużej popularności stosowanie go nadal budzi spore wątpliwości.

Ubezpieczenie na życie i dożycie ma jednak wiele zalet i przydaje się w różnych sytuacjach. Kierowane jest do szerokiej grupy osób zainteresowanej nie tylko ochroną życia, lecz również oszczędzaniem na przyszłość. Płacąc jedną składkę, można zabezpieczyć 2 potrzeby: być ubezpieczonym i oszczędzać na wybrany przez siebie cel.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Karencja ubezpieczeniowa – co to jest?

Z karencją mamy do czynienia najczęściej w ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych, choć dotyczy ona również polis majątkowych. W przypadku niektórych umów oferowanych na rynku karencja może zostać wydłużona do 9 lub nawet 12 miesięcy.

Szczegóły dotyczące karencji i ograniczenia z niej wynikające znajdziemy zwykle w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Karencja ubezpieczeniowa może dotyczyć wszelkich ryzyk, które zostały określone w polisie ubezpieczeniowej. Najczęściej jednak jest tak, że okresem karencji objęte są zdarzenia związane ze stanem zdrowia ubezpieczonego.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świadczenie za śmierć bliskiej osoby

Śmierć rodzica, małżonka, dziecka lub innej bliskiej osoby to przykre zdarzenie, na które nie jesteśmy często przygotowani.

Koszty pogrzebu nie należą do najniższych. Zasiłek pogrzebowy, a także odprawa pośmiertna nie są często w stanie ich pokryć. Szczególnie wtedy, gdy zależy nam na odpowiedniej oprawie. Pod kątem finansowym można się do tego przygotować, jednak należy pamiętać, że wypłata świadczenia nie zawsze musi trafić do najbliższej rodziny.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszystko, co trzeba wiedzieć o sumie ubezpieczenia

Najważniejszy punkt polisy, dlatego należy się nad nim dokładnie pochylić, analizując naszą sytuację życiową i to, czy na naszym utrzymaniu znajdują się inne osoby. Jaką kwotę ubezpieczenia na życie warto określić w polisie?

W ustaleniu sumy ubezpieczeniowej może pomóc agent ubezpieczeniowy, który przeanalizuje sytuację naszą i najbliższych nam osób. Pozwoli to, w razie wystąpienia zdarzenia negatywnego, na zapewnienie uposażonej do tego osobie bezpieczeństwa finansowego na długi czas. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia określają minimalną oraz maksymalną sumę ubezpieczenia.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Gdy zastanawiamy się nad kupieniem ubezpieczenia na życie, jednym z często poruszanych aspektów są finanse. To, jaka cena ubezpieczenia na życie zostanie nam zaoferowana, jest uzależnione przede wszystkim od zakresu ochrony, na co wpływ mają potrzeby Klienta.

Za ubezpieczenie trzeba bowiem płacić określoną ratę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną). Jest to zatem pewne obciążenie dla naszego miesięcznego budżetu. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie i jakie są czynniki wpływające na jego cenę? Jak znaleźć polisę w korzystnej cenie?

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich. Czy to jest możliwe?

Dowiedz się, co jest niezbędne, żeby ubezpieczyć się na życie, oraz jakie działania poprzedzają zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest konieczność wypełnienia ankiety medycznej, w której należy odpowiedzieć na pytania medyczne określone przez ubezpieczyciela. Konieczność przeprowadzenia weryfikacji stanu zdrowia pozwala skutecznie ocenić ryzyko i dostosować parametry polisy do indywidualnych potrzeb.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminowe czy bezterminowe ubezpieczenie na życie – które lepsze?

Dowiedz się, jaki wariant ubezpieczenia jest odpowiedni dla określonych grup społecznych. Poznaj różnice pomiędzy ubezpieczeniami.

Dostępne na rynku polisy na życie mogą się różnić określonymi parametrami. Jednym z nich jest czas, na jaki taka polisa jest zawierana. Indywidualne ubezpieczenie na życie może być zawarte na czas określony lub bezterminowo. Warto wiedzieć ,jakie są zasady takich ubezpieczeń i które z nich w danej sytuacji wybrać.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupowe czy indywidualne ubezpieczenie na życie?

To pytanie zadaje sobie wiele osób zastanawiających się nad tym, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swoich bliskich, a warto to wiedzieć, ponieważ wybór ubezpieczenia na życie powinien być poprzedzony dokładną analizą oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Tylko dzięki temu wybierzemy taką polisę, która będzie najlepiej spełniała oczekiwania nasze i najbliższych nam osób.

Grupowe i indywidualne ubezpieczenie na życie mają ten sam cel. Chronią osoby bliskie na wypadek śmieci. Chcąc skorzystać z ubezpieczenia indywidualnego, musimy odszukać towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenie grupowe najczęściej wykupuje się u pracodawcy. Różnice są także w zakresie ochrony.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak oszczędzać na emeryturę?

Dla wielu z nas emerytura to odległa perspektywa, ale nieuchronna. Każdy lubi żyć na w miarę dobrym poziomie, a do tego trzeba środków, czyż nie? Zatem podziel swoją pensję na trzy i pomyśl, że za tyle będziesz funkcjonować na emeryturze nawet przez 20 lat! Warto dowiedzieć się, jak tego uniknąć.

Specjaliści oceniają, że za 30-40 lat sama emerytura z ZUS-u może być niewystarczająca do godnego życia. Będzie ona wynosiła bowiem zaledwie 30-40% ostatniego wynagrodzenia brutto, więc przykładowo przy pensji 5000 zł brutto to tylko 1500 zł brutto emerytury.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie na życie? A może oszczędzanie? A może 2w1?

Wielu Młodych Bogów boryka się z myślami czy przypadkiem ubezpieczenie na życie to nie jest strata pieniędzy. „Bo jak nic się nie stanie, to nic nie dostanę". W Prudential oferujemy rozwiązania 2w1, połączenie ubezpieczenia na życie z oszczędzaniem na dowolny cel w przyszłości.

Zapraszamy do lektury rozmowy samego Młodego Boga z Konsultantem Prudential, który w przystępny dla laika sposób odpowiada na pytania i objaśnia ubezpieczenia Prudential.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy od polisy na życie trzeba zapłacić podatek?

Polisa na życie to ubezpieczenie, które wykupuje się z myślą o swoich bliskich. Ma na celu zabezpieczenie ich przyszłości i stabilności finansowej w razie śmierci członka rodziny. W większości przypadków polisa na życie nie podlega opodatkowaniu, są jednak wyjątki od tej reguły. Dowiedz się, kiedy należy odprowadzić podatek.

Czasami zdarza się, że środki wypłacane z polisy są objęte tzw. podatkiem Belki. Dotyczy to umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi „UFK", a także ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komu przysługują pieniądze odziedziczone z polisy?

Polisę na życie wykupuje się, by zapewnić finansowe bezpieczeństwo bliskim w momencie śmierci jednego członka rodziny. Z biegiem czasu kwota ubezpieczenia może być bardzo wysoka. Jak dokładnie wygląda sprawa świadczenia z polisy? Komu przysługują pieniądze odziedziczone z polisy?

Według prawa, jeśli ubezpieczony nie wskazał żadnych osób uposażonych w umowie, świadczenie po jego śmierci otrzymują osoby, które zostały wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zachowaniem odpowiedniej kolejności.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy stać Cię na brak ubezpieczenia na wypadek raka?

Choroba a w tym nowotwór nie wybiera. Nie istnieje sposób, który mógłby przed nimi stuprocentowo uchronić. I choć życzymy Ci, abyś nigdy nie usłyszał złej diagnozy, nie możemy Ci tego zagwarantować. Dlatego zachęcamy, abyś zabezpieczył się na przyszłość na wypadek poważnego zachorowania.

Jaki jest zakres takiego ubezpieczenia? Przede wszystkim wesprze Cię ono w przypadku zachorowania na jedną spośród aż 54 poważnych zachorowań – w tym na nowotwory złośliwe oraz poszczególne rodzaje nowotworów niezłośliwych.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakie możliwości dają nam ubezpieczenia oszczędnościowe?

Oszczędzanie wciąż nie jest mocną stroną Polaków. Aktualnie ok. 55% posiada oszczędności, z czego jedynie 23% dysponuje oszczędnościami większymi niż półroczne zarobki1. To zdecydowanie za mało, jeżeli myślimy o kupnie mieszkania dla dziecka czy dalekich podróżach.

Myśląc o finansowej przyszłości warto mieć na uwadze nieprzewidziane okoliczności i zabezpieczenie najbliższych na wypadek Twojej śmierci. Jak połączyć oszczędzanie na dowolny cel z ubezpieczeniem na życie?

__________
1 Według badań przeprowadzonych przez CBOS: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_065_19.PDF

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowa ochrona zdrowia, czy warto?

Zakres ubezpieczenia podstawowego, jakim jest ochrona życia osoby ubezpieczonej, może być rozszerzony o umowy dodatkowe, jak np. ochrona z tytułu poważnego zachorowania czy poważnego inwalidztwa.

Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu możesz otrzymać świadczenie, które pozwoli Ci na pokrycie kosztów lekarstw, rehabilitacji czy nawet konsultacji medycznych. Środki z ubezpieczenia będziesz mógł także przeznaczyć na utrzymanie swojej rodziny, by ta zachowała swój dotychczasowy poziom życia. Decydując się na rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe, nie chronisz tylko siebie!

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie na życie – czy warto je kupić?

Warto racjonalnie pomyśleć o przyszłości, mając na uwadze najbliższe osoby, których standard życia może się znacznie pogorszyć, gdy nas zabraknie. Skąd wziąć pieniądze na zabezpieczenie rodziny?

Podstawową ideą ubezpieczenia na życie jest zabezpieczenie najbliższych na wypadek śmierci. W chwili, w której następuje zgon osoby ubezpieczonej, osobom uposażonym należy się wypłata umownej sumy ubezpieczenia, która pozwoli utrzymać standard życia rodziny ubezpieczonego na dotychczasowym poziomie. Zakres ubezpieczenia podstawowego może być rozszerzony o ryzyka dodatkowe, jak np. ochrona z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie na życie – jakie wybrać, czym się kierować?

W jaki sposób wybrać umowę? Na jakie elementy zwrócić uwagę? Które ubezpieczenie będzie najkorzystniejsze dla Ciebie lub Twojej rodziny? Na jaką umowę ostatecznie się zdecydować?

Na pewno zadajesz sobie też pytanie, co stałoby się z Twoją rodziną, gdyby Ciebie zabrakło. W jaki sposób utrzymałaby swój dotychczasowy poziom życia?
Punktem wyjścia każdej rozmowy o ubezpieczeniu powinno być określenie indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta. Każdy posiada inną sytuację finansową i rodzinną, co generuje inne potrzeby.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym różni się PPK od PPE?

Już od bieżącego roku rozpoczęły swoje funkcjonowanie tzw. Pracownicze plany kapitałowe (PPK). Wciąż jednak świadomość społeczeństwa na temat PPK jest niewielka, rozwiązanie to często mylone jest z Pracowniczym programem emerytalnym (PPE). Jakie zatem są różnice między tymi dwoma bytami?

PPE jest tworem znacznie starszym od PPK – ukształtowane pod koniec lat 90'. To właśnie wówczas rozpoczął swoje funkcjonowanie drugi, obowiązkowy filar zabezpieczenia emerytalnego – OFE oraz nieobowiązkowy filar trzeci – PPE. PPK są nową instytucją stworzoną na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczeństwo finansowe Twojego dziecka

Rodzicielstwo wymaga nie tylko ogromnej dawki cierpliwości i empatii, ale również… sporych nakładów finansowych. Zwłaszcza jeśli chcesz zapewnić dziecku najlepszy start w dorosłość. Co możesz zrobić już dziś, aby przyszłość twojego malucha była bezpieczna i pewna?

Jak wynika z raportu Centrum im. Adama Smitha i panelu badawczego Ariadna, opieka nad jednym dzieckiem do osiągnięcia przez nie pełnoletności kosztuje około 200 – 225 tys. zł , czyli mniej więcej tyle, ile niewielkie mieszkanie w mieście średniej wielkości. Co ciekawe, w zeszłorocznym badaniu kwota ta była nawet o 10 – 20 tys. zł niższa.

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fakty na temat ubezpieczenia emerytalnego

Jak wynika z prognoz OECD, świadczenie emerytalne dzisiejszych 20-latków wyniesie… 38,6 proc. ostatniej pensji wypłaconej przez pracodawcę . Nie da się ukryć, że takie dochody nie mają zupełnie nic wspólnego z bezpieczną, beztroską jesienią życia. Co zrobić, aby uniezależnić kwotę emerytury od tej, wypłacanej przez państwo?

Choć wielu osobom wydaje się, że odprowadzając składki, pracują na własną emeryturę, to tylko pozory. Pieniądze, które wpływają do ZUS-u ze składek dzisiejszych pracowników, zasilają portfele… dzisiejszych emerytów. Na emerytury współczesnych 20-latków będą więc pracować ich wnuki. Przynajmniej w teorii.