INFORMACJE DOTYCZĄCE BREXIT

Szanowni Państwo,

 

Zmieniamy się w Nowym Roku!

Od 1 stycznia tego roku Państwa ubezpieczycielem jest Prudential International Assurance plc – irlandzka spółka wchodząca w skład globalnej rodziny Prudential. Spółka ta działa w Polsce poprzez oddział - Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Oddział PIA").

Jest to konsekwencja transferu portfela umów ubezpieczenia zawartych przez The Prudential Assurance Company Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce („Oddział PAC") – oddział brytyjskiej firmy The Prudential Assurance Company Limited, która prowadziła działalność w Polsce od roku 2013 do końca 2018 r. Wszyscy klienci, którzy zawarli w tym okresie umowę ubezpieczenia z Oddziałem PAC zostali przeniesieni do Oddziału PIA ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. na podstawie postanowienia Wysokiego Trybunału w Londynie (High Court of England and Wales), który zatwierdził transfer.

Transfer był spowodowany reorganizacją działalności grupy Prudential na skutek decyzji Wielkiej Brytanii wyrażonej w referendum o zamiarze opuszczenia Unii Europejskiej. Choć na ten moment wciąż nie są do końca znane warunki opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię istnieje ryzyko, że Oddział PAC nie mógłby dalej prowadzić działalności ubezpieczeniowej w obecnej formie co z kolei powodowało konieczność dokonania transferu do innego podmiotu z grupy Prudential, który ma swoją siedzibę w Unii Europejskiej.

Oprócz konieczności zatwierdzenia transferu przez Wysoki Trybunał w Londynie, transfer był także przedmiotem postępowania prowadzonego przed różnymi organami nadzoru (w tym przed polskim organem nadzoru - Komisją Nadzoru Finansowego), a także był badany przez Niezależnego Eksperta powołanego przez Prudential Regulation Authority („PRA") – brytyjski organ nadzoru ostrożnościowego. PRA, Financial Conduct Authority – inny brytyjski organ nadzoru oraz Niezależny Ekspert nie zgłosili sprzeciwu wobec transferu.

O szczegółach procesu transferu wszyscy klienci Oddziału PAC byli informowani w korespondencji kierowanej w lipcu i sierpniu 2018 roku, na niniejszej stronie internetowej lub w trakcie procesu zawierania umowy ubezpieczenia. Zmiana nie ma wpływu na gwarantowaną przez Prudential ochronę czy też na obsługę posiadanych przez Państwa polis. Poza zmianą ubezpieczyciela, ogólne warunki ubezpieczenia pozostają niezmienne, a Państwa polisa będzie obsługiwana w taki sam sposób jak dotychczas. Wszystkie ogólne warunki ubezpieczenia, które były oferowane przez Oddział PAC do momentu transferu są dostępne w zakładce www.prudential.pl/mam-polise.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące transferu polis lub Państwa polisy, chętnie pomożemy. Prosimy o kontakt:
- listownie: Prudential, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
- telefonicznie: 801 30 20 10 lub +48 22 548 06 98:
Nasze linie są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- e-mailowo na adres transfer@prudential.pl.

Cieszymy się, że są Państwo z nami.

 

  Z poważaniem,
 
  Jarosław Bartkiewicz
Dyrektor Oddziału PIA w Polsce