INFORMACJE DOTYCZĄCE BREXIT

Ważne informacje dla Klientów posiadających polisy w firmie The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce

Szanowni Państwo,

Firma Prudential działa w Polsce od 2013 r., oferując produkty ubezpieczeniowe na życie tysiącom polskich Klientów. Polska jest ważnym krajem dla Prudential i jesteśmy zdeterminowani, aby nadal budować tutaj swoją stabilną obecność także w przyszłości. Po tym jak Wielka Brytania zagłosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej, firma Prudential dokonała przeglądu swojej działalności w całej Europie. Obecnie europejska działalność Prudential podzielona jest na dwie firmy: The Prudential Assurance Company Limited (PAC) i Prudential International Assurance plc (PIA). Firma Prudential postanowiła skonsolidować cały swój długoterminowy europejski biznes (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) w ramach jednego podmiotu – PIA z siedzibą w Irlandii. Przedmiotem tej działalności jest długoterminowa sprzedaż ubezpieczeń przez PAC Polska, PAC Francja, PAC Malta oraz zagraniczne oddziały Equitable Life Assurance Society (ELAS) w Niemczech i Irlandii, które zostały przeniesione do PAC w 2007 r.
Państwa polisa zostanie przeniesiona do oddziału PIA w Polsce – Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Chcemy zapewnić, że wszyscy Klienci będą nadal korzystać z wysokiego standardu ochrony oferowanego przez Prudential i że będą oni nadal objęci pełnym zakresem przepisów unijnych.

Nie będzie żadnych zmian w sposobie funkcjonowania Państwa polisy.
Państwa ubezpieczyciel zmieni się na Prudential International Assurance plc – firmę z grupy Prudential i w całości będącą własnością PAC. Warunki ubezpieczenia pozostaną takie same, a sposób funkcjonowania Państwa polisy pozostanie niezmieniony. Jeśli posiadają Państwo polisę oszczędnościową (na życie i dożycie), sposób, w jaki lokowane są środki zgromadzone z Państwa składek w funduszu With-Profits również pozostanie niezmieniony, z uwagi na umowę reasekuracyjną między PIA i PAC. Zapewni ona, że deklarowane premie będą odzwierciedlać wyniki oraz będą Państwo nadal korzystali z doświadczenia funduszy PAC.

Prosimy jednak zwrócić uwagę, że dostęp do brytyjskiego funduszu gwarancyjnego na wypadek niewypłacalności (Financial Services Compensation Scheme) prawdopodobnie ulegnie zmianie, a po transferze polis do oddziału PIA w Polsce będzie obowiązywał inny system regulacyjny. Zostało to opisane bardziej szczegółowo w sekcji „Pytania i odpowiedzi" w broszurze „Informacje dla posiadacza polisy" (dokument znajdziecie Państwo również obok, w panelu „Dokumenty uzupełniające"), w szczególności w odpowiedzi na pytanie 11.

Więcej szczegółów na temat transferu polis znajdą Państwo w dalszej części tekstu na stronie oraz w „Dokumentach uzupełniających" - w tym informacje o tym, co zrobić, jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości oraz jak zgłosić swoje zastrzeżenia wobec transferu. Załączyliśmy także broszurę „Informacje dla posiadacza polisy" z pytaniami i odpowiedziami oraz informacjami od Niezależnego Eksperta.

Zalecamy przeczytanie tych informacji i udostępnienie ich każdemu, kto może być nimi zainteresowany w związku z Państwa polisą. Jeśli po przeczytaniu informacji w broszurze nie mają Państwo żadnych zastrzeżeń ani pytań dotyczących transferu polis, nie muszą Państwo robić nic więcej.

Jak się z nami skontaktować?
Jeśli mają Państwo wątpliwości, chcieliby Państwo zgłosić jakiekolwiek zastrzeżenia lub mają Państwo pytania dotyczące transferu polis lub Państwa polisy, chętnie pomożemy. Prosimy o kontakt:

- listownie: Prudential, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
- telefonicznie: 801 30 20 10 lub +48 22 548 06 98:
Nasze linie są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- e-mailowo na adres transfer@prudential.pl

 

  Z poważaniem,
 
  Jarosław Bartkiewicz
Dyrektor oddziału
Prudential Assurance Company Limited sp. z o. o. Oddział w Polsce

 

 

Jak działa transfer polis?


Podczas transferu polis, postępujemy zgodnie z określonymi regułami.
Aby upewnić się, że transfer polis nastąpi w sposób sprawny i uczciwy, postępujemy zgodnie z następującym procesem:

- Piszemy do Państwa, aby poinformować o tym, co się dzieje i dać Państwu możliwość zgłoszenia wszelkich wątpliwości. Robimy to wobec wszystkich ubezpieczających, których dotyczy transfer polis.
- Powołaliśmy Niezależnego Eksperta. Jego zadaniem jest sprawdzenie, co proponowany transfer polis będzie oznaczał dla ubezpieczających i jaki może mieć na nich wpływ. W załączonej broszurze znajduje się podsumowanie raportu Niezależnego Eksperta.
- Zwracamy się do Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości Anglii i Walii (Wysoki Trybunał), aby poprosić trybunał o zatwierdzenie transferu polis. Musimy to zrobić na mocy prawa - to standardowa procedura w przypadku takiego transferu, mająca na celu upewnienie się, że transfer polis jest właściwy.
- Konsultujemy się z organami nadzoru w Wielkiej Brytanii (Prudential Regulation Authority i Financial Conduct Authority), Polsce (Komisja Nadzoru Finansowego) i Irlandii (Centralny Bank Irlandii).

 

Oczekujemy, że transfer polis nastąpi w dniu 1 stycznia 2019 r.
Oczekujemy, że posiedzenie Wysokiego Trybunału odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. Jeśli Wysoki Trybunał wyrazi zgodę, spodziewamy się, że transfer zostanie dokonany z dniem 1 stycznia 2019 r.

Jeśli odwiedziliście Państwo stronę w dniu 11 grudnia 2018 r. lub po tej dacie, posiedzenie w Wysokim Trybunale już się odbyło i nie mogą już Państwo zgłosić swoich wątpliwości do tej instytucji. Prosimy jednak o kontakt z nami, jeśli chcą Państwo omówić jakiekolwiek wątpliwości.

Mogą Państwo zgłaszać do nas wszelkie wątpliwości.
Wszelkie wątpliwości mogą Państwo zgłosić listownie lub telefonicznie. Przeanalizujemy Państwa zastrzeżenia, a jeśli otrzymamy je przed posiedzeniem w Wysokim Trybunale, przekażemy je organom nadzoru, Niezależnemu Ekspertowi i Wysokiemu Trybunałowi. Wysoki Trybunał rozważy Państwa zastrzeżenia, podejmując decyzję o zatwierdzeniu transferu polis.

Mogą Państwo zgłosić wszelkie wątpliwości lub zastrzeżenia w Wysokim Trybunale.
Mają Państwo również prawo do wysłuchania na posiedzeniu w Wysokim Trybunale pod adresem Rolls Building, Fetter Lane, Londyn EC4A 1NL. Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do transferu, mogą je Państwo tam zgłosić. Mogą Państwo również napisać do Wysokiego Trybunału lub stawić się osobiście, lub przez pełnomocnika na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018 r. Jeśli data lub godzina posiedzenia ulegnie zmianie, zamieścimy nowe szczegóły na naszej stronie internetowej www.prudential.pl/transfer.

Więcej informacji znajduje się w dołączonej broszurze oraz w Internecie.
Pełna informacja o transferze polis i pełny raport Niezależnego Eksperta można znaleźć pod adresem www.prudential.pl/transfer.

 

Treść niniejszego komunikatu oraz dokumentów załączonych w panelu „Dokumenty uzupełniające" stanowi tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego.

10 lipca 2018 r.