Stawki premii rocznej

II kwartał 2014

Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla Premiopolis: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w drugim kwartale 2014 r.

 

Premiopolisa

Stawki Premii rocznej

Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
Emerytura bez obaw 0,40% 0,60%
Oszczędności na plus 0,40% 0,60%

Start w życie

0,40% 0,60%

 

W związku z tym, że ustalenie stawek dotyczy pierwszej rocznicy polis polskich Klientów, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek stosowanych do wcześniej zadeklarowanych premii.

W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. 

Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.