• I kwartał 2020
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie oraz Pewny Kapitał, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2020 r.

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,22% 0,40%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,20% 4,00%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,29% 0,45%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,90% 4,50%
   2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,29% 0,45%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie Pewny Kapitał:
   zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny Kapitał
   2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,20%
   2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32%


   W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019, LPP/1/2019, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • II kwartał 2020
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie oraz Pewny Kapitał, których rocznica przypada w drugim kwartale 2020 r.

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,22% 0,40%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,20% 4,00%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2015-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,29% 0,45%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,90% 4,50%
   2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,29% 0,45%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie Pewny Kapitał:
   zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny Kapitał
   2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,20%
   2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32%


   W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019, LPP/1/2019, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • III kwartał 2020
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie oraz Pewny Kapitał, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2020 r.

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,17% 0,35%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 1,70% 3,50%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2015-2016 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,24% 0,40%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,40% 4,00%
   2017-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,27% 0,43%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,70% 4,30%
   2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,27% 0,43%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie Pewny Kapitał:
   zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny Kapitał
   2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,50%
   2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25%


   W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019, LPP/1/2019, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • IV kwartał 2020
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie oraz Pewny Kapitał, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2020 r.

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,17% 0,35%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 1,70% 3,50%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2015-2016 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,24% 0,40%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,40% 4,00%
   2017-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,27% 0,43%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,70% 4,30%
   2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,27% 0,43%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie Pewny Kapitał:
   zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny Kapitał
   2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 2,50%
   2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25%


   W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019, LPP/1/2019, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.