• I kwartał 2019
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie oraz Pewny Kapitał, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2019 r.

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,35% 0,50%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,50% 5,00%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2015-2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,35% 0,50%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,50% 5,00%
   2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,35% 0,50%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie Pewny Kapitał:
   zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016, LPP/1/2017

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny Kapitał
   2016-2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,45%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 4,50%
   2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,45%


   W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, LPP/1/2017, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • II kwartał 2019
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie oraz Pewny Kapitał, których rocznica przypada w drugim kwartale 2019 r.

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32% 0,47%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,20% 4,70%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2015-2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32% 0,47%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,20% 4,70%
   2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32% 0,47%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie Pewny Kapitał:
   zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016, LPP/1/2017

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny Kapitał
   2016-2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,42%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 4,20%
   2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,42%


   W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, LPP/1/2017, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • III kwartał 2019
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie oraz Pewny Kapitał, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2019 r.

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32% 0,47%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,20% 4,70%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2015-2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32% 0,47%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,20% 4,70%
   2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32% 0,47%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie Pewny Kapitał:
   zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny Kapitał
   2016-2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,42%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 4,20%
   2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,42%


   W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, LPP/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, LPP/1/2018, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • IV kwartał 2019
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie oraz Pewny Kapitał, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2019 r.

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32% 0,47%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,20% 4,70%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Oszczędności bez Obaw, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
   SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   2015-2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32% 0,47%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,20% 4,70%
   2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32% 0,47%

    

   Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie Pewny Kapitał:
   zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018

   Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny Kapitał
   2016-2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,42%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 4,20%
   2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,42%


   W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, LPP/1/2018, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.