• I kwartał 2016
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2016 r.

    

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na plus, Start w życie

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,30% 0,50%
   Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,00% 5,00%

    

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • II kwartał 2016
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w drugim kwartale 2016 r.

    

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na plus, Start w życie

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,30% 0,50%
   Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,00% 5,00%

    

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • III kwartał 2016
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2016 r.

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,30% 0,50%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,00% 5,00%

    

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,30% 0,50%


   W związku z tym, że jest to pierwsza rocznica umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015 i pierwsze ustalenie premii dla Ubezpieczających, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • IV kwartał 2016
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2016 r.

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,30% 0,50%
   Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,00% 5,00%

    

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń:
   Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,30% 0,50%


   W związku z tym, że jest to pierwsza rocznica umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016 i pierwsze ustalenie premii dla Ubezpieczających, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.