• I kwartał 2015
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2015 r.

    

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na plus, Start w życie

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,30% 0,55%
   Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 1,80% 3,30%

    

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • II kwartał 2015
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w drugim kwartale 2015 r.

    

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na plus, Start w życie

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25% 0,50%
   Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 1,50% 3,00%

    

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • III kwartał 2015
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2015 r.

    

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na plus, Start w życie

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25% 0,50%
   Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 1,50% 3,00%

    

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • IV kwartał 2015
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2015 r.

    

   Stawka premii od

   Stawki dotyczą ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na plus, Start w życie

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25% 0,50%
   Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 1,50% 3,00%

    

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.