• I kwartał 2014
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla Premiopolis: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2014 r.

    

   Premiopolisa

   Stawki Premii rocznej

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Emerytura bez obaw 0,40% 0,60%
   Oszczędności na plus 0,40% 0,60%

   Start w życie

   0,40% 0,60%

    

   W związku z tym, że jest to pierwszy rok działalności Prudential w Polsce i pierwsze ustalenie premii dla Ubezpieczających, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.

   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. 

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • II kwartał 2014
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla Premiopolis: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w drugim kwartale 2014 r.

    

   Premiopolisa

   Stawki Premii rocznej

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Emerytura bez obaw 0,40% 0,60%
   Oszczędności na plus 0,40% 0,60%

   Start w życie

   0,40% 0,60%

    

   W związku z tym, że ustalenie stawek dotyczy pierwszej rocznicy polis polskich Klientów, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek stosowanych do wcześniej zadeklarowanych premii.

   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. 

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • III kwartał 2014
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla Premiopolis: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2014 r.

    

   Premiopolisa

   Stawki Premii rocznej

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Emerytura bez obaw 0,40% 0,60%
   Oszczędności na plus 0,40% 0,60%

   Start w życie

   0,40% 0,60%

    

   W związku z tym, że ustalenie stawek dotyczy pierwszej rocznicy polis polskich Klientów, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek stosowanych do wcześniej zadeklarowanych premii.

   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. 

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • IV kwartał 2014
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla Premiopolis: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2014 r.

    

   Premiopolisa

   Stawki Premii rocznej

   Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
   Emerytura bez obaw 0,35% 0,55%
   Oszczędności na plus 0,35% 0,55%

   Start w życie

   0,35% 0,55%

    

   W związku z tym, że ustalenie stawek dotyczy pierwszej rocznicy polis polskich Klientów, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek stosowanych do wcześniej zadeklarowanych premii.

   W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. 

   Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.