Przyszłość Dziecka

Start w Życie

...to już duży chłopak. Kiedy to się stało?

Cechy ubezpieczenia oszczędnościowego

Start w Życie

 • Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie oszczędnościowe Start w Życie?
  dla dziecka, które w dniu podpisania umowy ukończyło 3. miesiąc życia i nie ukończyło 16. roku życia.
  Umowa może być zawarta przez rodzica lub inną osobę pełnoletnią np. ciocię, dziadka przy udziale opiekuna prawnego dziecka – to idealny prezent na urodziny dziecka, chrzciny i inne okazje.
 • Czas trwania umowy: 
  minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia.
 • Wysokość wpłat: 
  już od 125 zł miesięcznie.
 • Wysokość oszczędności dla dziecka na zakończenie umowy: 
  wyższa z dwóch kwot:
  • ​gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu ubezpieczenia oszczędnościowego wraz z możliwymi premiami rocznymi i premią końcową, 
  • suma wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej (w przypadku wybrania opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek).
 • Wypłata oszczędności: 
  jednorazowa na koniec trwania ubezpieczenia oszczędnościowego lub w 4 równych ratach wypłacanych co rok po zakończeniu ochrony.
 • Ubezpieczenie na życie dziecka w ramach ubezpieczenia oszczędnościowego – zapewnia wypłatę gwarantowanej kwoty określonej w umowie, powiększonej o wartość składek wpłaconych  z tytułu umowy głównej do momentu śmierci ubezpieczonego.
 • Sposób lokowania przez Prudential środków zgromadzonych ze składek:
  Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania:
  • konserwatywny,
  • zrównoważony.
 • Możliwości zmian:
  • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – możliwa w dowolnym momencie,
  • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
  • zmiana wysokości składki – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć; od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć.

Możesz rozszerzyć zakres ochrony dla dziecka poprzez zawarcie umów dodatkowych. Masz również możliwość zawarcia umów dodatkowych dla siebie.

 • Umowy dodatkowe dla dziecka:
  dzięki umowom dodatkowym dziecko może mieć zapewnioną ochronę na wypadek:
  • pobytu w szpitalu lub operacji (po ukończeniu 1. roku życia),
  • ​niezdolności do samodzielnej egzystencji (po ukończeniu 1. roku życia),
  • poważnego zachorowania (od ukończenia 3. miesiąca życia) – zakres ubezpieczenia obejmuje 11 chorób, w tym m.in.: nowotwory, guz mózgu, niewydolność nerek, oparzenia III stopnia, choroby serca.
   Jeżeli zawrzesz umowę dodatkową dla dziecka na wypadek poważnego zachorowania lub umowę dodatkową na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji po raz pierwszy z ubezpieczeniem oszczędnościowym START W ŻYCIE, Prudential podwyższy sumę ubezpieczenia każdej z tych umów o dodatkowe 12 500 zł.
  • ochronę w ramach umów dodatkowych możesz rozszerzyć w trakcie trwania ubezpieczenia. Dzięki temu zapewnisz jeszcze wyższe wsparcie finansowe na ewentualne leczenie lub rehabilitację dziecka.
 • Umowy dodatkowe dostępne dla Ciebie:
  do wyboru masz 4 umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek gwarantujące zgromadzenie kapitału dla dziecka w razie:
  • ​Twojej śmierci,
  • niezdolności do pracy,
  • poważnego inwalidztwa,
  • zachorowania na jedną z 41 ciężkich chorób – w zakres wchodzą m.in.: nowotwory złośliwe, zawał, choroby serca czy choroba Alzheimera.
Zawierając umowy dodatkowe dla siebie zyskasz pewność, że w trudnej sytuacji życiowej np. w razie ciężkiej choroby, Prudential będzie regularnie opłacał składki za ubezpieczenie oszczędnościowe dziecka aż do końca jej trwania. Dzięki temu Twoje dziecko otrzyma ustaloną kwotę na start w dorosłość gdyby Ciebie zabrakło lub gdy będziesz wracał do zdrowia.

 

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z poniższymi Ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Dodatkowe bezpieczeństwo

W ramach ubezpieczenia oszczędnościowego Start w Życie dziecko ma zapewnioną ochronę na wypadek cięzkiej choroby oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji- jej zakres można rozszerzyć. Wybierz umowę dodatkową dla siebie. 

więcej

Informacja o stawkach premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych

Ogłoszone stawki

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
Specjaliści są dyspozycyjni
w godzinach 9:00 - 18:00

Generic Forms Portlet Generic Forms Portlet