Przyszłość Dziecka

START W ŻYCIE

...to już duży chłopak. Kiedy to się stało?

Cechy ubezpieczenia oszczędnościowego

START W ŻYCIE

 • Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie oszczędnościowe START W ŻYCIE?
  dla dziecka, które w dniu podpisania umowy ukończyło 3. miesiąc życia i nie ukończyło 16. roku życia.
  Umowa może być zawarta przez rodzica lub inną osobę pełnoletnią np. ciocię, dziadka przy udziale opiekuna prawnego dziecka – to idealny prezent na urodziny dziecka, chrzciny i inne okazje.
 • Czas trwania umowy: 
  minimalnie 10 lat, maksymalnie do dnia poprzedzającego najbliższą rocznicę umowy ubezpieczenia następującą po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia.
 • Wysokość wpłat: 
  już od 125 zł miesięcznie.
 • Wysokość oszczędności dla dziecka na zakończenie umowy: 
  ​gwarantowana suma z tytułu dożycia określona przy zawarciu ubezpieczenia oszczędnościowego wraz z premiami rocznymi i premią końcową, o ile zostały przyznane.
 • Wypłata oszczędności: 
  jednorazowa na koniec trwania ubezpieczenia oszczędnościowego lub w 4 równych ratach wypłacanych co rok po zakończeniu ochrony.
 • Ubezpieczenie na życie dziecka w ramach ubezpieczenia oszczędnościowego – zapewnia wypłatę wyższej z wartości: sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość składek wpłaconych z tytułu umowy głównej do dnia śmierci ubezpieczonego albo kwoty obliczonej na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia świadczenia wypłacanego przy rezygnacji z umowy.
 • Sposób lokowania przez Prudential środków zgromadzonych ze składek:
  Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania:
  • konserwatywny,
  • zrównoważony.
 • Możliwości zmian:
  • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych,
  • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
  • zmiana wysokości składki – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć o ile do końca umowy pozostaje co najmniej 10 lat; od pierwszej rocznicy umowy (lub pierwszej rocznicy umowy dodatkowej – jeśli zmiana dotyczy umowy dodatkowej) możesz ją częściowo obniżyć. Pamiętaj, że obniżenie składki w umowie głównej niesie za sobą określone skutki (m.in. obniżenie wartości świadczeń, obniżenie przyznanych premii).

Możesz rozszerzyć zakres ochrony dla dziecka poprzez zawarcie umów dodatkowych. Masz również możliwość zawarcia umów dodatkowych dla siebie.

 • Umowy dodatkowe dla dziecka:
  dzięki umowom dodatkowym dziecko może mieć zapewnioną ochronę na wypadek:
  • pobytu w szpitalu lub operacji (po ukończeniu 1. roku życia),
  • ​niezdolności do samodzielnej egzystencji (po ukończeniu 1. roku życia),
  • poważnego zachorowania (od ukończenia 3. miesiąca życia) – zakres ubezpieczenia obejmuje 11 chorób, w tym m.in.: nowotwory, operacja zastawek serca, niewydolność nerek, oparzenia III stopnia, choroby serca.
   Jeżeli zawrzesz umowę dodatkową dla dziecka na wypadek poważnego zachorowania lub umowę dodatkową na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji po raz pierwszy z ubezpieczeniem oszczędnościowym START W ŻYCIE, Prudential podwyższy sumę ubezpieczenia każdej z tych umów o dodatkowe 12 500 zł.
  • ochronę w ramach umów dodatkowych możesz rozszerzyć w trakcie trwania ubezpieczenia.
 • Umowy dodatkowe dostępne dla Ciebie:
  do wyboru masz 4 umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek gwarantujące zgromadzenie kapitału dla dziecka w razie Twojej:
  • śmierci,
  • niezdolności do pracy,
  • poważnego inwalidztwa,
  • zachorowania na jedną z 41 ciężkich chorób – w zakres wchodzą m.in.: nowotwory złośliwe, zawał, choroby serca czy choroba Alzheimera.
Zawierając umowy dodatkowe dla siebie zyskasz pewność, że w trudnej sytuacji życiowej np. w razie Twojej ciężkiej choroby, Prudential będzie regularnie opłacał składki za ubezpieczenie oszczędnościowe dziecka aż do końca jej trwania. Dzięki temu Twoje dziecko otrzyma ustaloną kwotę na start w dorosłość gdyby Ciebie zabrakło lub gdy będziesz wracał do zdrowia.

 

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z poniższymi Ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Dodatkowe bezpieczeństwo

W ramach ubezpieczenia oszczędnościowego START W ŻYCIE można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o umowy dodatkowe na wypadek ciężkiej choroby, niezdolności do samodzielnej egzystencji czy pobytu w szpitalu. Możesz wybrać również umowy dodatkowe dla siebie. 

więcej

Informacja o stawkach premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych

Ogłoszone stawki

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00