PRU INWESTYCJA

Pewny krok w inwestowanie.

OCZEKIWANA STOPA ZWROTU

 

Oczekiwana stopa zwrotu prezentowana poniżej to wartość wyznaczająca ceny jednostki WPSFK lub odpowiednio ceny jednostki WPSFZ, a przez to cenę jednostek uczestnictwa, które posiadasz w ramach umowy. Wyznaczona w oparciu o oczekiwaną stopę zwrotu wartość inwestycji jest wartością brutto, która nie uwzględnia opłat określonych w Tabeli limitów i opłat znajdującej się w pakiecie z OWU.

 

 

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00