PRU INWESTYCJA

Pewny krok w inwestowanie.

OCZEKIWANA STOPA ZWROTU i DOSTOSOWANIA

 

Oczekiwana stopa zwrotu prezentowana poniżej to wartość wyznaczająca ceny jednostki odpowiednio: WPSFK lub WPSFZ, a przez to cenę jednostek uczestnictwa, które posiadasz w ramach umowy. Wyznaczona w oparciu o oczekiwaną stopę zwrotu wartość inwestycji jest wartością brutto, która nie uwzględnia opłat określonych w Tabeli limitów i opłat, stanowiącej załącznik do OWU.

Dostosowania mają na celu wyznaczenie ceny jednostki odpowiednio: WPSFK lub WPSFZ poprzez ewentualne korygowanie ich ceny wyznaczonej przez oczekiwaną stopę zwrotu, w celu powiązania jej z rzeczywistą wartością aktywów. W przypadku braku dostosowań cena jednostki będzie zmieniała się równomiernie o wartość oczekiwanej stopy zwrotu.

W związku z tym, że w dniu 25.01.2022 roku zostały spełnione przesłanki warunkujące przeprowadzenie dostosowań miesięcznych nastąpiło odpowiednie skorygowanie ceny jednostki WPSFK i ceny jednostki WPSFZ.

PRODUKT Oczekiwane stopy zwrotu Dostosowania
Oczekiwana stopa zwrotu Okres obowiązywania Dostosowanie Rodzaj dostosowania Dzień dostosowania
PRU INWESTYCJA
KONSERWATYWNA
3,3% od 01.01.2021
do 25.05.2021
-3,21% miesięczne 25.10.2021
3,4% od 26.05.2021
do 25.11.2021
-3,62% miesięczne 25.11.2021
3,8% od 26.11.2021 -2,46% miesięczne 29.12.2021
-2,41% miesięczne 25.01.2022
PRU INWESTYCJA
ZRÓWNOWAŻONA
4,7% od 01.01.2021
do 25.11.2021
-2,90% miesięczne 29.12.2021
4,9% od 26.11.2021 -2,76% miesięczne 25.01.2022

 

 

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00