PRU INWESTYCJA

Pewny krok w inwestowanie.

PRU INWESTYCJA

MNIEJSZA ZMIENNOŚĆ I BARDZIEJ PRZEWIDYWALNY ZWROT Z INWESTYCJI


Produkt zawiera mechanizm wygładzania oparty o oczekiwaną stopę zwrotu i dostosowania, który ma na celu ograniczenie zmienności wartości Twojej umowy w trakcie jej trwania.

img

POTENCJAŁ ZYSKU


Produkt daje szansę na uzyskanie stóp zwrotu wyższych niż na depozytach bankowych jednak jest to związane z ryzykiem inwestycyjnym.

img

UNIKALNE BRYTYJSKIE FUNDUSZE WPSFK I WPSFZ I DOŚWIADCZENI ZARZĄDZAJĄCY


Fundusze With-Profits Fund od ponad 70 lat zarządzane są przez ekspertów z The Prudential Assurance Company Limited z Wielkiej Brytanii. Fundusz WPSFK i Fundusz WPSFZ, których aktywa stanowią podstawę do wyznaczenia wartości świadczeń z umowy jest częścią With-Profits Fund, z siedzibą w Wielkiej Brytanii i podlega nadzorowi Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority.

img

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA ŚRODKÓW NA WYPADEK ŚMIERCI


Możesz przekazać prawo do swoich pieniędzy wedle uznania, bo nie ogranicza Cię kolejność wskazana w przepisach dotyczących dziedziczenia. w przypadku śmierci świadczenie z tytułu umowy nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn. Wypłata świadczenia z tytułu dożycia oraz wypłata całości lub części środków mogą być pomniejszone o podatek od dochodów kapitałowych.
 

img

ELASTYCZNOŚĆ WPŁAT I WYPŁAT


Produkt daje możliwość dokonywania wpłat dodatkowych oraz wypłat częściowych, w tym możliwość zlecenia wypłat regularnych.

img

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA


Połączenie inwestycji i ubezpieczenia na życie – w formie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

img

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00