PRU INWESTYCJA

Pewny krok w inwestowanie.

PRU INWESTYCJA

PRU INWESTYCJA to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w której wartości świadczeń uzależnione są od wartości rachunku. Produkt ten jest stworzony dla osób zainteresowanych inwestowaniem w perspektywie długoterminowej. Rekomendowany minimalny okres inwestycji dla produktu wynosi 10 lat, przy czym oczekiwana stopa zwrotu została ustalona na podstawie prognozy długoterminowych stóp zwrotu dla okresu 15 lat, więc utrzymanie umowy przez okres 15 lat zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku zbliżonego do oczekiwanej stopy zwrotu.

  • Produkt jest dla Ciebie jeśli:
    • szukasz możliwości inwestycji alternatywnych do depozytów bankowych i akceptujesz wyższe ryzyko inwestycyjne w zamian za większy potencjał zysku w długim horyzoncie czasowym,
    • posiadasz co najmniej 40 000 zł,
    • chcesz, aby decyzje inwestycyjne podejmowali międzynarodowi eksperci, którzy mają wiedzę i doświadczenie,
    • szukasz rozwiązania, które pozwoli zdecydować Ci, komu przekażesz swój majątek po swojej śmierci bez podatku od spadków i darowizn.

Produkt ma charakter inwestycyjny i jego celem jest maksymalizacja zwrotu dla Klienta. Zostajesz z nami, jak długo chcesz. Nie musisz deklarować okresu umowy – trwa ona do rocznicy następującej po Twoich 85. urodzinach. Możesz ją jednak rozwiązać w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że wypłata pieniędzy w pierwszych 5 latach od wpłaty będzie skutkować naliczeniem opłaty za wykup.

To rozwiązanie umożliwiające inwestowanie kapitału z zastosowaniem mechanizmów łagodzących skutki bieżących wahań na rynkach finansowych.

Jeśli zostaniesz z nami do rocznicy następującej po Twoich 85. urodzinach otrzymasz 101% wartości twojego rachunku oraz kwotę dodatkową w wysokości 1000 zł. Tyle samo pieniędzy dostaną wskazane przez Ciebie osoby w przypadku Twojej śmierci, ponieważ przez cały okres umowy jesteś objęty ochroną na wypadek śmierci.

 

Materiał zawarty w zakładkach „Opis", „Szczegóły" i „Co zyskam" ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani zobowiązania Prudential do jej zawarcia. Głównym jego celem jest zaprezentowanie najważniejszych mechanizmów inwestycyjnych, które mają wpływ na ustalenie wysokości wszystkich świadczeń, w tym z tytułu śmierci i dożycia, wypłacanych w ramach Umowy. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Pru Inwestycja Konserwatywna lub Pru Inwestycja Zrównoważona), regulaminem ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (With-Profits Sub-Fund Konserwatywny lub With-Profits Sub-Fund Zrównoważony), a także dokumentem zawierającym kluczowe informacje (inwestycja konserwatywna lub inwestycja zrównoważona).

Materiał został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które mogą w przyszłości ulec zmianie. Informacja o braku opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn oraz o podatku od dochodów kapitałowych nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00