Ubezpieczenie dodatkowe Kompleksowa ochrona na wypadek poważnego zachorowania

Choroby chodzą po ludziach

Cechy ubezpieczenia dodatkowego Kompleksowa ochrona na wypadek poważnego zachorowania.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie

Kompleksowa ochrona na wypadek poważnego zachorowania dedykowana jest dla osób, które w dniu podpisania wniosku są w wieku od 18 do 60 lat.

Czas trwania umowy

Umowa jest zawierana na 5 lat i następnie, co 5 lat może być kontynuowana. Zawierając umowę deklarujesz łączny okres, przez jaki chciałbyś być chroniony, maksymalnie do 65 roku życia. Gdy zadeklarujesz kontunuowanie umowy na okres dłuższy niż 5 lat, może być ona przedłużana bez konieczności ponownej oceny Twojego stanu zdrowia.

Podział na grupy chorób

Jednostki chorobowe objęte ochroną podzielone są na cztery grupy. W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania wypłacimy świadczenie, które dla konkretnej choroby jest równe procentowi sumy ubezpieczenia. Poziom świadczenia zależy od rodzaju choroby oraz od stopnia jej zaawansowania. 25 najcięższych chorób z grupy 1 lub 2 upoważnia do wypłaty 150% sumy ubezpieczenia.

Grupa 1

  • Najcięższe zachorowania, które są następstwem innych chorób lub są z nimi powiązane.
  • Po wypłacie świadczenia z tytułu choroby należącej do grupy 1 umowa wygasa.

Grupa 2

  • Najcięższe zachorowania niepowiązane z innymi chorobami.
  • Po wypłacie świadczenia z tytułu choroby należącej do grupy 2 umowa wygasa.

Grupa 3

  • Choroby sercowo – naczyniowe – w zależności od choroby wypłata świadczenia to: 10%, 25%, 50%, 100% sumy ubezpieczenia (SU).
  • Suma wypłat z tytułu chorób z grupy 3 może wynieść max 100% SU.
  • Po wypłaceniu 100% SU umowa jest dalej aktywna, ale wygasa ochrona na choroby z grupy 3.

Grupa 4

  • Nowotwory – z wypłatą świadczenia 10% dla nieinwazyjnych postaci nowotworów lub 100% dla nowotworów złośliwych i innych chorób. Suma wypłat z tytułu chorób z grupy 4 może wynieść max 100% SU.
  • Po wypłaceniu 100% SU umowa jest dalej aktywna, ale wygasa ochrona na choroby z grupy 4.

Wypłata więcej niż jednego świadczenia

Jeśli zachorujesz na którąkolwiek chorobę z grupy 1 albo 2, to wypłacimy jedno świadczenie z danej grupy, skutkujące wygaśnięciem całej umowy dodatkowej.

Jeżeli zachorujesz na chorobę lub zostaniesz poddany operacji z grupy 3 lub 4, możemy wypłacić więcej niż jedno świadczenie w ramach każdej z tych grup zgodnie z poniższą ilustracją: 

Grupa 1
(150%)
Grupa 2
(150%)
Grupa 3
(100%)
Grupa 4
(100%)
Jeżeli była wypłata z grupy 3 i/lub 4, to wtedy świadczenie z tej grupy wypłacane jest jako różnica pomiędzy 150% Sumy Ubezpieczenia a dotychczas wypłaconym świadczeniem.
Jeżeli wypłata z grupy 3 i 4 osiągnie bądź przewyższy 150%, ochrona z grupy 1 wygasa, zaś ochrona z grupy 2 jest kontynuowana.
Jeżeli była wypłata z grupy 3 i/lub 4, to wtedy świadczenie z tej grupy wypłacane jest niezależnie od dotychczas wypłaconych świadczeń. Jeżeli wykorzystano cały limit 100% Sumy ubezpieczenia z tej grupy, Umowa bez tej grupy nadal działa Jeżeli wykorzystano cały limit 100% Sumy ubezpieczenia z tej grupy, Umowa bez tej grupy nadal działa

 

Druga opinia medyczna

W przypadku zdiagnozowania u Ciebie choroby, w każdym roku ubezpieczenia masz prawo do jednej konsultacji dokumentacji medycznej w zakresie danej choroby ze specjalistami z jednego z kilkudziesięciu wiodących na świecie Centr Medycznych. Może to okazać się dla Ciebie kluczowe na dalszym etapie leczenia.

Szczegółowe informacje na temat usługi Drugiej opinii medycznej dostępne są na https://mediguide.com/pl/prudential/.

Sprawdź, co Polacy myślą o poważnych zachorowaniach, jakich chorób się obawiają.

Badanie Prudential Family Index 2017, „Co Polacy myślą o poważnych zachorowaniach?" Kwiecień 2017, badanie ogólnopolskie, próba reprezentatywna 25-45 lat, pytania z możliwością wielokrotnego wyboru.
*Dane za: „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowanie", Warszawa 2016 r., str. 69.

Obawy Polaków dotyczą w zdecydowanej większości zachorowania na nowotwory. Jednak według oficjalnych danych to choroby układu krążenia są najczęściej występującymi dolegliwościami. Czas pomyśleć o ubezpieczeniu, które może okazać się pomocne w takiej sytuacji. 

 

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z racji charakteru tych materiałów nie ma możliwości zawarcia w nich wszystkich szczegółowych informacji. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia prosimy więc zapoznać się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Twoje zdrowie - umowy dodatkowe

Przejęcie opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania – umowa dodatkowa.

Umowa przejęcia opłacania składek umożliwia kontynuowanie ubezpieczenia w trudnych sytuacjach życiowych, ponieważ to Prudential będzie opłacać składki do końca trwania umowy głównej. 

Więcej

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka

Ochrona na wypadek poważnego zachorowania dziecka zapewnia środki, które mogą zostać przeznaczone, np. na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. 

Więcej

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00