Polska ubezpieczona w Prudentialu

Siedziby Przezorności i Prudentialu (nazwy te przez długi czas funkcjonowały w Polsce równolegle) znajdowały się we wszystkich największych miastach II RP – w Warszawie, Wilnie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Lwowie, a przez jakiś czas także w Krakowie. Ubezpieczenia można było jednak zawierać we wszystkich miastach Polski dzięki, podobnej jak w Anglii, gęstej sieci profesjonalnych przedstawicieli i agentów ubezpieczeniowych.

Poznańska siedziba Spółki miała już tradycje ubezpieczeniowe – piękny budynek przy Placu Wolności nr 14, do dziś znany jest jako Gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego Union. Kamienica z 1910 roku znana jest przede wszystkim z najstarszej działającej windy w Polsce. W Katowicach Przezorność posiadała budynek przy ulicy Piłsudskiego nr 25/27 (dziś ul. Warszawska), w samym centrum miasta. Wileńskie biura znajdowały się przy ulicy Mickiewicza nr 24 (dziś prospekt Giedymina), a łódzka placówka firmy mieściła się w kamienicy A. Starke przy Piotrkowskiej nr102. Bardzo ciekawe miejsce zajmował oddział we Lwowie. Zamykający perspektywę ulicy Akademickiej, modernistyczny budynek, zwany był przez ówczesnych mieszkańców tego miasta „drapaczem chmur", choć nie był tak wysoki, jak to mogłoby się wydawać. Dosłownie kilka kroków od siedziby Prudential we Lwowie, przy Placu Akademickim, mieściła się tzw. Kawiarnia Szkocka, ulubione miejsce spotkań słynnej na cały świat lwowskiej szkoły matematycznej, kładącej podwaliny pod współczesną matematykę, znajdującą swoje zastosowanie również w ubezpieczeniach. Klienci Towarzystwa w Polsce mogli liczyć na równie wysoki standard obsługi co Brytyjczycy. Agenci szkoleni byli według tych samych wzorców, jak ich koledzy z innych krajów.

Szczególnie ciekawe są ówczesne reklamy Przezorności i Prudentialu. Dowodzą one, że firma korzystała z nowoczesnych technik dotarcia do odbiorcy, np. poprzez umieszczanie swoich reklam na blankietach telegramów. Działało to tak, jak dzisiejsze reklamy przesyłane pocztą elektroniczną. Na uwagę zasługuje jednak to, że Prudential publikował w prasie ogłoszenia zawierające dane finansowe (dochód, kapitał, kwota zebranych składek), dając w ten sposób dowód przejrzystości prowadzonych w Polsce interesów.