Polityka cookies

Niniejsza Polityka cookies obowiązuje od 15.10.2021.

Pojęcia użyte w naszej Polityce cookies.

STRONY oznacza strony internetowe: www.prudential.pl, www.mlodzibogowie.pl oraz inne tematyczne strony internetowe, które odsyłają do niniejszej Polityki cookies.
PRUDENTIAL, MY oznacza Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie przy ul. Adelaide Road, Montague House, D02K039 Dublin, Irlandia, wpisaną do rejestru spółek (the Companies Registration Office - an Oifig um Chlaru Cuideachtai) prowadzonego przez the Companies Registration Office pod numerem 2099560 posiadającą NIP (do rozliczeń): 1080022291, działającą w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000708052, NIP Oddziału: 1080022285.
POLITYKA COOKIES oznacza niniejszy dokument dostępny pod adresem www.prudential.pl/polityka-cookies

 

Co to jest plik cookie?

Ciasteczka (cookies) to małe, pojedyncze pliki tekstowe, które są umieszczane przez serwery odwiedzanych stron WWW na komputerze (lub innym urządzeniu) użytkownika strony. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytane wyłącznie przez serwer strony, z której pochodzą. Jednocześnie serwer strony internetowej nie ma dostępu do innych plików, które znajdują się na komputerze (lub innym urządzeniu) użytkownika.

Pliki cookies używane przez nas na stronach internetowych nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerze (lub innym urządzeniu) użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze (lub innym urządzeniu).

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES RÓŻNIĄCYCH SIĘ OD SIEBIE CYKLEM ŻYCIA

  • sesyjnych – usuwanych jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
  • trwałych – usuwanych z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Używamy jedynie własnych plików cookies – ustawianych przez serwery internetowe naszych Stron.

 

W jakich celach używamy plików cookies?

WYGODA PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH (NIEZBĘDNE COOKIES)

Używamy własnych plików cookies w celu sprawdzenia, czy Twoja przeglądarka obsługuje pliki cookies oraz w celu zapewnienia Ci wygody przeglądania Stron, w tym ograniczenia emisji pojawiających się powiadomień (np. powiadomień o używaniu plików cookies) i zapamiętania wybranych przez Ciebie ustawień języka Stron.

Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych, przy czym cykl życia plików trwałych nie przekracza 1 roku.

 

Jak zarządzać plikami cookies?

Możesz określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Możesz w szczególności odrzucić zapisywanie wszystkich nowych plików cookies lub nowych plików cookies osób trzecich. Możesz również żądać powiadamiania o zapisaniu nowych plików cookies, jak i usunąć dotychczas zapisane na komputerze (lub innym urządzeniu) pliki cookies. W menu pomocniczym każdej przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Proszę uwzględnić, że wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.