Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji

Jestem przygotowany na wszystko

Cechy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji.

Czas trwania umowy

Umowa jest zawierana na 5 lat i następnie, co 5 lat może być odnawiana. Przed zakończeniem okresu ubezpieczenia możemy zaproponować Ci ponowne zawarcie umowy. Przy takiej kontynuacji ochrony powtórna ocena Twojego stanu zdrowia nie będzie konieczna.

Wysokość świadczeń w przypadku pobytu w szpitalu

1. W przypadku pobytu w szpitalu, trwającego od 4 do 30 dni, wypłacimy Ci 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień przebywania w szpitalu.

Oznacza to, że przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł wypłacimy 200 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu.

2. Przy dłuższych pobytach w szpitalu, trwających 31 dni i dłużej, zapłacimy:

  • ​1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień przebywania w szpitalu od 1. do 30. dnia oraz
  • 2% sumy ubezpieczenia za każdy dzień od 31. dnia pobytu.

Oznacza to, że przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł wypłacimy 200 zł x 30, czyli 6000 zł za pierwsze 30 dni i 400 zł za każdy dzień od 31. dnia pobytu.

3. Jeżeli w trakcie pobytu w szpitalu byłeś poddany leczeniu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), za każdy dzień pobytu na OIOM zapłacimy dodatkowo 1% sumy ubezpieczenia. Abyśmy mogli wypłacić Ci świadczenie Twój pobyt w szpitalu musi trwać min. 4 dni.

4. Oprócz powyższych świadczeń otrzymasz od Prudential dodatkowe 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli Twój pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 21 dni.

Oznacza to, że przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł wypłacimy Ci dodatkowo 2000 zł.

Maksymalne świadczenie możliwe do wypłaty w przypadku jednego pobytu w szpitalu to aż 92 000 zł (184% sumy ubezpieczenia). W przypadku osób posiadających Pakiet zdrowotny maksymalna kwota świadczenia to aż 101 200 zł. Kwota świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia.

Wysokość świadczeń z tytułu operacji

W przypadku przeprowadzenia operacji wypłacimy świadczenie zgodnie z klasą operacji wskazaną w OWU. Wypłata świadczenia następuje niezależnie od długości pobytu w szpitalu. W trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej możliwa jest wielokrotna wypłata świadczenia ubezpieczeniowego, nawet w przypadku ponownego przeprowadzenia tej samej operacji.

Maksymalne świadczenie możliwe do wypłaty w przypadku jednej operacji to 100% sumy ubezpieczenia (do 50 000 zł). W przypadku osób posiadających Pakiet zdrowotny maksymalna kwota świadczenia wzrasta aż do 55 000 zł.

Oprócz powyższego świadczenia otrzymasz od Prudential dodatkowe 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli zostanie u Ciebie przeprowadzona operacja z klasy 1 (klasa wskazana w OWU).

Oznacza to, że przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł wypłacimy Ci dodatkowo 2000 zł (oprócz 20 000 zł za operację).

Maksymalne świadczenie z tytułu umowy

Maksymalne możliwe do otrzymania świadczenie z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji to aż 600% sumy ubezpieczenia. Wypłacona kwota może osiągnąć wysokość 300 000 zł (w zależności od sumy ubezpieczenia). W przypadku osób posiadających Pakiet zdrowotny maksymalna kwota świadczenia wzrasta aż do 330 000 zł.

Ciągłość ubezpieczenia

Ubezpieczenie nie wygasa w przypadku wypłaty pojedynczego świadczenia. Oznacza to, że możesz otrzymać wielokrotną wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, nawet w przypadku tej samej operacji przeprowadzonej w innym terminie, lecz w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Umowa wygasa dopiero, gdy suma świadczeń wypłaconych w tym samym okresie ubezpieczenia osiągnie limit 600% sumy ubezpieczenia.

Elastyczność

W zakresie umowy dodatkowej, operacje oraz zabiegi zostały podzielone na pięć klas z określoną wysokością świadczenia tj. 10, 25, 50, 75 lub 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w związku z przeprowadzeniem operacji przewidującej wypłatę 100% sumy ubezpieczenia, umowa nie wygasa.

Sprawdź, o jakich kosztach warto myśleć wykorzystując środki z Twojej polisy ubezpieczeniowej.

Według statystyk w 2016 roku z leczenia stacjonarnego na oddziałach szpitalnych skorzystało blisko 8,5 mln osób (1). Pobyt w szpitalu oznacza utrudnienia i obciążenia w wielu aspektach życia, również w wymiarze finansowym.

Z badań wynika, że 63% (2) środków pochodzących z polisy na życie Polak chce przeznaczyć na pokrycie samych kosztów leczenia. Nie bierze jednak pod uwagę kosztów wynikających z potrzeby przeorganizowania życia na czas pobytu w szpitalu

1 Źródło: „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r." str. 87, GUS Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2017 r.

2 Źródło: Badanie Prudential Family Index 2017, „Co Polacy myślą o poważnych zachorowaniach?", kwiecień 2017, badanie ogólnopolskie, próba reprezentatywna 25-45 lat, pytania z możliwością wielokrotnego wyboru.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z racji charakteru tych materiałów nie ma możliwości zawarcia w nich wszystkich szczegółowych informacji. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia prosimy więc zapoznać się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

Twoje zdrowie - umowy dodatkowe

Przejęcie opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania – umowa dodatkowa.

Umowa przejęcia opłacania składek umożliwia kontynuowanie ubezpieczenia w trudnych sytuacjach życiowych, ponieważ to Prudential będzie opłacać składki do końca trwania umowy głównej. 

Więcej

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka

Ochrona na wypadek poważnego zachorowania dziecka zapewnia środki, które mogą zostać przeznaczone, np. na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. 

Więcej

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00