Plan na zdrowe życie

Dbam o zdrowie, bo zdrowie to moja przyszłość

PLAN NA ZDROWE ŻYCIE

Już od pierwszego dnia trwania umowy ubezpieczenia obejmujemy Ubezpieczającego ochroną na wypadek śmierci. Oznacza to, że w razie jego śmierci, bez względu na jej przyczynę, osoba uprawniona otrzyma 1.000 zł.

W przypadku zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczający otrzyma również wsparcie medyczne – dostęp do Drugiej opinii medycznej tj. indywidualnej porady specjalisty z jednego z wielu wiodących ośrodków onkologicznych Ameryki Północnej, Europy bądź Azji, specjalizującego się w danej odmianie nowotworu. Opinię tę Ubezpieczający otrzyma przetłumaczoną na język polski. Przypominamy, że Ubezpieczający może skorzystać z porady już od pierwszego dnia ochrony, co może znacznie przyspieszyć proces leczenia.

W przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczającego nowotworu złośliwego, objętego zakresem ubezpieczenia, Prudential wypłaci świadczenie w wysokości 40.000 zł, które może być przeznaczone na dowolny cel, np. hospitalizację, leki czy tez bieżące wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Nie ma konieczności udokumentowania wydatków - to Ubezpieczający decyduje, na co przeznaczy otrzymane świadczenie.

Zgodnie z OWU, świadczenie to zostanie wypłacone tylko w przypadku, gdy choroba nowotworowa zostanie zdiagnozowana po upływie, co najmniej 180 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Niniejsza treść ma charakter marketingowy. Szczegółowe informacje na temat warunków udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, wyłączeń odpowiedzialności oraz wypłaty świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „PLAN NA ZDROWE ŻYCIE".