Cardio Plan

Jeżeli chodzi o serce to jestem spokojny, mam swój plan.

Cardio plan:

Cardio Plan to ubezpieczenie na życie oraz na wypadek rozpoznania pierwszy raz w życiu udaru mózgu lub zawału serca. Za mniej niż 1,5 zł dziennie, produkt oferuje świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz możliwość skorzystania z Drugiej opinii medycznej w przypadku rozpoznania u Ubezpieczającego zawału serca lub udaru mózgu.

Oferta jest dostępna dla wybranych Klientów sieci Play. Umowa zawierana jest na okres, w którym Play i Ubezpieczającego łączy umowa lub umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ubezpieczenie zapewnia ochronę począwszy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę umowy ubezpieczenia.

Korzyści:

  • Wysokie świadczenia, które mogą być przeznaczone na leczenie lub dowolny inny cel.
  • Istotne wsparcie finansowe dla bliskich Ubezpieczającego w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, pierwszego zawału serca lub pierwszego udaru mózgu.
  • Składka za ubezpieczenie doliczana do faktury za usługi w Play jest płacona wraz z rachunkiem telefonicznym.
  • Łatwy i szybki sposób zawarcia umowy - wystarczy jedna rozmowa z naszym Konsultantem.

 

Zadzwoń do nas

 801 386 000

Specjaliści są dyspozycyjni w godzinach 8:00 - 18:00