PEWNY KAPITAŁ

Mój kapitał to właściwe decyzje.

Ubezpiecz się zdalnie! Szczegóły u naszego Konsultanta.

Ubezpieczenie na życie
PEWNY KAPITAŁ

Ubezpieczenie na życie Pewny Kapitał to połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania w jednym, prostym produkcie. Łączysz zabezpieczenie zgromadzonego kapitału z ubezpieczeniem na życie –  w przypadku śmierci Twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe już od pierwszego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Korzyści:         

 • Bezpieczeństwo Twojego kapitału:
  • gwarancja zwrotu wpłaconych składek – jeśli zdecydujesz się przed zawarciem umowy na opcję gwarancji zwrotu wpłaconych składek, będziesz mieć pewność, że na koniec ustalonego w umowie okresu ubezpieczenia otrzymasz kwotę nie niższą niż suma wszystkich składek wpłaconych w okresie ich opłacania,
  • gwarantowana wartość wykupu w razie rezygnacji z umowy - jeżeli sytuacja życiowa zmusi Cię do rezygnacji z ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki zawarłeś z nami umowę, gwarantujemy Ci wypłatę kwoty, która będzie co najmniej taka, jaką podajemy w Twojej polisie,
  • premie roczne - wszystkie przyznane premie roczne będą wypłacone w przypadku dożycia do końca okresu umowy lub śmierci Ubezpieczonego, a jeśli zrezygnujesz z umowy, wypłacimy wskazaną w polisie część  dotychczas przyznanych premii rocznych,
  • rozważna strategia lokowania środków i możliwość otrzymania premii - Prudential stara się powiększyć kwotę, którą otrzymasz na koniec umowy poprzez lokowanie nie mniej niż 70% środków w obligacje Skarbu Państwa Polskiego lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostałą część ulokujemy w inne instrumenty finansowe.
   W konsekwencji tego masz  możliwość otrzymania premii rocznych oraz premii końcowej, które powiększą kwotę wypłacaną na koniec umowy.
 • Informacje prawno-podatkowe:
  • pieniądze, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych,
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego, świadczenie z tytułu umowy nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn,
  • możesz przekazać prawo do swoich pieniędzy wedle uznania, bo nie ogranicza Cię kolejność wskazana w przepisach dotyczących dziedziczenia.

Powyższe informacje prawno-podatkowe zostały oparte na regulacjach podatkowych aktualnych na dzień 31.03.2020 r.

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00