Pewna Emerytura

Emerytura bez Obaw

Chciałabym żyć szczęśliwie, bez względu na to, ile mam lat.


Cechy ubezpieczenia oszczędnościowego Emerytura bez Obaw

 • Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie oszczędnościowe Emerytura bez Obaw? 
  dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 66. roku życia.
 • Czas trwania umowy: 
  minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75. roku życia.
 • Wysokość wpłat: 
  już od 165 zł miesięcznie.
 • Wysokość oszczędności na Twoją emeryturę: 
  wyższa z dwóch kwot:
  • gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi i premią końcową,
  • suma wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej (w przypadku wybrania opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek).
 • ​Zakres ochrony w umowie głównej:
  W przypadku Twojej śmierci Prudential wypłaci Twoim bliskim najwyższą z trzech kwot:
  • ​gwarantowaną sumę ubezpieczenia określoną przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi,
  • sumę składek należnych do zapłaty z tytułu umowy głównej przez cały okres ubezpieczenia,
  • kwotę obliczoną na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy. 
 • Sposób lokowania przez Prudential środków zgromadzonych ze składek:
  Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania:
  • ​konserwatywny,
  • zrównoważony.
 • Możliwości zmian w umowie:
  • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – możliwa w dowolnym momencie,
  • zmiana wysokości składki i sumy ubezpieczenia – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć a od pierwszej rocznicy umowy lub odpowiednio pierwszej rocznicy umowy dodatkowej możesz ją częściowo obniżyć,
  • zmiana częstotliwości wpłat – możliwa do wyboru: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna,
  • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
  • przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe – umożliwi Ci utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej bez konieczności opłacania składki, dostępne po upływie połowy okresu ubezpieczenia przy zachowaniu minimalnych limitów gwarantowanej wartości wykupu i gwarantowanej sumy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczenia oszczędnościowego Emerytura bez Obaw, możesz zawrzeć także umowy dodatkowe. Dzięki temu rozszerzysz zakres ochrony i uzyskasz dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub innych nieszczęśliwych zdarzeń.

 • Umowy dla Ciebie: 
  Dodatkowe wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek różnych zdarzeń:
  • ​śmierci,
  • śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
  • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
  • poważnego inwalidztwa (29 przypadków inwalidztwa),
  • poważnego zachorowania (54 choroby),
  • pobytu w szpitalu lub operacji.
 • Wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia:
  • ​przejęcie opłacania składek w razie poważnego zachorowania,
  • przejęcie opłacania składek w razie poważnego inwalidztwa,
  • przejęcie opłacania składek w razie niezdolności do pracy.

Zawierając umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek zyskujesz pewność, że w razie poważnej choroby, poważnego inwalidztwa lub gdy nie będziesz zdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy, Prudential będzie regularnie opłacał składki na ubezpieczenie i na koniec trwania umowy wypłaci Ci pełną kwotę gwarantowaną w umowie.

 

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z poniższymi Ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

Twoja ochrona - umowy dodatkowe

Umowy dodatkowe pozwalają rozszerzyć zakres Twojej ochrony oraz zapewnić Tobie i najbliższym wyższe wsparcie finansowe w trudnych chwilach. 

więcej

Informacja o stawkach premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych

Ogłoszone stawki

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
Specjaliści są dyspozycyjni
w godzinach 9:00 - 18:00

Generic Forms Portlet Generic Forms Portlet