ŻYCIE POD KONTROLĄ PLUS

Chcę, aby było im łatwiej w tej trudnej chwili

Życie pod kontrolą plus:

Dbanie o siebie to nie tylko działanie tu i teraz, ale również dbanie o bezpieczną przyszłość oraz bycie przygotowanym na wszelkie okoliczności, także te niespodziewane. Dlatego cieszymy się, że cenimy tę samą cechę - przezorność.

ŻYCIE POD KONTROLĄ PLUS 
to pięcioletnie ubezpieczenie na wypadek śmierci.

Informacja

Produkt w aktywnej sprzedaży do dnia 4.04.2018