ŻYCIE POD KONTROLĄ PLUS

Chcę, aby było im łatwiej w tej trudnej chwili

ŻYCIE POD KONTROLĄ PLUS

Życie pod kontrolą plus to ubezpieczenie na wypadek śmierci. Za około 1 zł dziennie produkt oferuje świadczenia od 1.000 aż do 50.000 zł dla osób uprawnionych w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Oferta jest dostępna dla wybranych Klientów sieci Orange. Umowa zawierana jest na okres, w którym Orange i Ubezpieczającego łączy umowa lub umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, począwszy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 5. Rocznicę umowy ubezpieczenia.

Korzyści:

  • Zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczającego.
  • Składka za ubezpieczenie doliczana do faktury za usługi w Orange jest płacona wraz z rachunkiem telefonicznym.
  • Łatwy i szybki sposób zawarcia umowy - wystarczy jedna rozmowa z naszym Konsultantem.

Informacja

Produkt w aktywnej sprzedaży do dnia 4.04.2018