Zdrowie pod kontrolą plus

Wiem, że gdy zachoruję, otrzymam wsparcie

ZDROWIE POD KONTROLĄ PLUS

Zdrowie pod kontrolą plus to ubezpieczenie na życie oraz na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej, za około 1 zł dziennie.

Oferta jest dostępna dla wybranych Klientów sieci Orange. Umowa zawierana jest na okres, w którym Orange i Ubezpieczającego łączy umowa lub umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, począwszy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 5. Rocznicę umowy ubezpieczenia.

Korzyści:

  • Wysokie sumy ubezpieczenia pozwalające szybki dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych.
  • Zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczającego.
  • Składka za ubezpieczenie doliczana do faktury za usługi w Orange jest płacona wraz z rachunkiem telefonicznym.
  • Łatwy i szybki sposób zawarcia umowy - wystarczy jedna rozmowa z naszym Konsultantem.

Informacja

Produkt w aktywnej sprzedaży do dnia 4.04.2018