IV kwartał 2018

Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie oraz Pewny Kapitał, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2018 r.

Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,35% 0,50%
Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,50% 5,00%

 

Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:
Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU:
SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016

Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
2015-2016 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,35% 0,50%
Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,50% 5,00%
2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,35% 0,50%

 

Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie Pewny Kapitał:
zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016

Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny Kapitał
2016 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,45%
Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 4,50%
2017 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,45%


W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, LPP/1/2016, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.