III kwartał 2016

Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2016 r.

Stawka premii od

Stawki dotyczą ubezpieczeń:
Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,30% 0,50%
Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 3,00% 5,00%

 

Stawka premii od

Stawki dotyczą ubezpieczeń:
Emerytura bez Obaw, Oszczędności na Plus, Start w Życie zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015

Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,30% 0,50%


W związku z tym, że jest to pierwsza rocznica umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015 i pierwsze ustalenie premii dla Ubezpieczających, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.