II kwartał 2015

Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na Plus oraz Start w Życie, których rocznica przypada w drugim kwartale 2015 r.

 

Stawka premii od

Stawki dotyczą ubezpieczeń: Emerytura bez obaw, Oszczędności na plus, Start w życie

Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25% 0,50%
Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia) 1,50% 3,00%

 

Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.