Ogłoszenie premii rocznych dla wszystkich ubezpieczeń oszczędnościowych

Szanowni Klienci,

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w kolejnym roku działalności na rynku polskim Prudential ustala stawki premii rocznych dla wszystkich ubezpieczeń oszczędnościowych, których rocznica przypada na pierwszy kwartał 2021. Tak jak w poprzednich latach będziemy cyklicznie informować o wysokości zadeklarowanych stawek premii dla umów, których rocznice przypadają w kolejnych kwartałach.

Jak Państwu wiadomo, premia roczna wyliczana jest w oparciu o Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia. Suma premii dla Państwa ubezpieczenia oszczędnościowego na przestrzeni lat trwania umowy powiększy gwarantowaną kwotę, do wypłaty której na koniec okresu umowy zobowiązany jest Prudential. Jednocześnie informuję, że dla tych z Państwa, których ubezpieczenia oszczędnościowe zakończyły kolejny rok polisowy zadeklarowana zostanie druga stawka premii powiększająca premie zadeklarowane w ubiegłych latach polisowych.

Informacje na temat kwoty premii rocznej i jej wzrostu, a także innych kluczowych elementów  umowy ubezpieczenia, otrzymacie Państwo w imiennym liście, do lektury którego gorąco Państwa zachęcam.

Jest dla nas ważne, by środki pochodzące z Państwa składek, lokowane w ramach With-Profits Fund, przynosiły w długim okresie stabilne zyski. Poprzez premie roczne i premię końcową, Państwo - jako nasi Klienci, uczestniczycie w zyskach wypracowanych w With-Profits Fund.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że podczas ustalania wysokości premii bierzemy pod uwagę nie tylko wyniki historyczne osiągane przez With-Profits Fund, ale przede wszystkim przewidywania Prudential co do przyszłych zysków.

W imieniu Prudential jeszcze raz dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług teraz i w przyszłości było dla Państwa satysfakcjonujące.

Z poważaniem,

Anna Messerli
Zastępca Dyrektora Oddziału

Informacja o stawkach premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych