Od kiedy działa ubezpieczenie?

Warunkiem objęcia Ubezpieczonego ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia jest dostarczenie do Prudential wniosku o zawarcie umowy wraz z innymi niezbędnymi dokumentami oraz opłacenie składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Polisy i zaakceptowania przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego warunków w niej przedstawionych

Data rozpoczynająca okres ubezpieczenia, która jest równocześnie datą objęcia Ubezpieczonego ochroną, jest wskazana w polisie.