Od kiedy działa ubezpieczenie?

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z chwilą doręczenia polisy. Dokument ten potwierdza Twoją ochronę ubezpieczeniową.