Od kiedy działa ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie.