Prudential w Polsce

The Prudential Assurance Company Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce.

The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce funkcjonuje jako oddział spółki brytyjskiej:
The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie.

Oddział Prudential w Polsce jest stroną umów ubezpieczenia na życie zawieranych z Klientami.
Oddziału Prudential w Polsce rozpoczął działalność w dniu 25.02.2013.

The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 437638

 • Dyrektor Oddziału:
  • Jarosław Bartkiewicz
 • Zastępca Dyrektora Odziału:
  • Anna Messerli
 • Inspektor Ochrony Danych:

Prudential Polska sp. z o.o.

Prudential Polska sp. z o.o. zajmuje się głównie dystrybucją produktów ubezpieczeniowych Oddziału Prudential w Polsce.

Prudential Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 392994, o kapitale zakładowym 2 005 000 PLN, o numerze NIP: 527-26-62-226.

 • Prezes:
  • Jarosław Bartkiewicz
 • Członek Zarządu:
  • Anna Messerli
 • Prokurent:
  • Agata Kulas
  • Dorota Strąk
 • Inspektor Ochrony Danych: