Kapitał na przyszłość

OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW

Marzenia naprawdę się spełniają. Wystarczy im tylko troszkę pomóc.

Cechy ubezpieczenia oszczędnościowego
OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW

 • Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie oszczędnościowe OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW?
  dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 16. rok życia i nie ukończyły 66. roku życia.
 • Czas trwania umowy: 
  minimalnie 10 lat, maksymalnie do dnia poprzedzającego najbliższą rocznicę umowy ubezpieczenia następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75. roku życia.
 • Wysokość wpłat: 
  już od 165 zł miesięcznie.
 • Wysokość oszczędności na koniec okresu ubezpieczenia: 
  gwarantowana suma z tytułu dożycia określona przy zawarciu umowy wraz z premiami rocznymi i premią końcową, o ile zostały przyznane.
 • ​Zakres ochrony w umowie głównej:
  W przypadku Twojej śmierci Prudential wypłaci Twoim bliskim najwyższą z trzech kwot:
  • ​gwarantowaną sumę z tytułu dożycia określoną przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi,
  • sumę składek należnych do zapłaty z tytułu umowy głównej przez cały okres ubezpieczenia,
  • kwotę obliczoną na dzień śmierci Ubezpieczonego według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy. 
 • ​​Sposób lokowania przez Prudential środków zgromadzonych ze składek:
  Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania:
  • ​konserwatywny,
  • zrównoważony.
 • Możliwości zmian w umowie:
  • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych,
  • zmiana wysokości składki i sumy ubezpieczenia – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć, o ile do końca umowy pozostaje co najmniej 10 lat, a od pierwszej rocznicy umowy lub odpowiednio od pierwszej rocznicy umowy dodatkowej możesz ją częściowo obniżyć. Pamiętaj, że obniżenie składki w umowie głównej niesie za sobą określone skutki (m.in. obniżenie wartości świadczeń, obniżenie przyznanych premii).
  • zmiana częstotliwości wpłat – możliwa do wyboru: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna,
  • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
  • przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe – umożliwi Ci utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej - choć w niższej wysokości – ale bez konieczności opłacania składki, dostępne po upływie połowy okresu ubezpieczenia przy zachowaniu minimalnych limitów gwarantowanej wartości wykupu i gwarantowanej sumy z tytułu dożycia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczenia oszczędnościowego OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, po ukończeniu 18 roku życia możesz zawrzeć umowy dodatkowe. Dzięki temu rozszerzysz zakres ochrony i uzyskasz dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub innych nieszczęśliwych zdarzeń.

 • Umowy dla Ciebie: 
  Dodatkowe wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek różnych zdarzeń:
  • ​śmierci,
  • śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
  • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
  • poważnego inwalidztwa (29 przypadków inwalidztwa),
  • poważnego zachorowania (54 choroby),
  • pobytu w szpitalu lub operacji.
 • Wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia:
  • ​przejęcie opłacania składek w razie poważnego zachorowania,
  • przejęcie opłacania składek w razie poważnego inwalidztwa,
  • przejęcie opłacania składek w razie niezdolności do pracy.

​Zawierając umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek zyskujesz pewność, że w razie poważnej choroby, poważnego inwalidztwa lub gdy nie będziesz zdolny do wykonywania pracy, Prudential będzie regularnie opłacał składki na ubezpieczenie i na koniec trwania umowy wypłaci Ci pełną kwotę gwarantowaną w umowie.

 

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z poniższymi Ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

Twoje zdrowie - umowy dodatkowe

W ramach ubezpieczenia oszczędnościowego możesz zabezpieczyć również swoje zdrowie. Dzięki temu, nawet jeśli poważnie zachorujesz, Ty i Twoi bliscy będziecie mieć zapewnione wsparcie finansowe.

więcej

Informacja o stawkach premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowychOgłoszone stawki

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00