Jak działają nasze ubezpieczenia?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenia oszczędnościowe Prudential

Specjaliści Prudential przygotowali specjalnie dla Ciebie sekcję edukacyjną, która ma na celu przybliżenie tematyki ubezpieczeń.
Jeśli czujesz że twoja wiedza w dziedzinie ubezpieczeń jest niewystarczająca, przeczytaj nasze artykuły. Mamy nadzieję że pomogą Ci w podjęciu świadomych decyzji związanych z planowaniem przyszłości.

Umowy dodatkowe Prudential

Umowy dodatkowe dają możliwość rozszerzenia zakresu ochrony. Możesz dokupić je do umowy głównej EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START w ŻYCIE CZY KOMFORT ŻYCIA. Przeczytaj nasze artykuły, aby dowiedzieć się jak wybrać idealną umowę dla Ciebie i co możesz dzięki niej zyskać.

 

Słownik

B C D F G I K O P R S Ś U W Z

Z

Zaliczka na poczet świadczenia ubezpieczeniowego

kwota, o jaką może się ubiegać Uposażony w przypadku śmierci Ubezpieczonego, na zasadach opisanych w OWU. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 7 dni od otrzymania przez Prudential niezbędnych dokumentów. Kwota ta jest wypłacana niezależnie od postępującego rozpatrywania wniosku o wypłatę świadczenia.Wypłata zaliczki  nie oznacza uznania przez Prudential zasadności roszczenia ani z ustalenia jego wysokości. Zaliczka powinna zostać zwrócona Prudential, jeśli świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego będzie nienależne.

Zawieszenie opłacania składek (ubezpieczenia oszczędnościowe)

okres, w którym Ubezpieczający nie jest zobowiązany do opłacania składek ani z tytułu umowy ubezpieczenia, ani z tytułu umów dodatkowych.

Zdarzenie objęte umową ubezpieczenia

wskazane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia zdarzenie bądź zdarzenia objęte zakresem ubezpieczenia, za które Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie.