Jak działają nasze ubezpieczenia?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenia oszczędnościowe Prudential

Specjaliści Prudential przygotowali specjalnie dla Ciebie sekcję edukacyjną, która ma na celu przybliżenie tematyki ubezpieczeń.
Jeśli czujesz że twoja wiedza w dziedzinie ubezpieczeń jest niewystarczająca, przeczytaj nasze artykuły. Mamy nadzieję że pomogą Ci w podjęciu świadomych decyzji związanych z planowaniem przyszłości.

Umowy dodatkowe Prudential

Umowy dodatkowe dają możliwość rozszerzenia zakresu ochrony. Możesz dokupić je do umowy głównej EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START w ŻYCIE CZY KOMFORT ŻYCIA. Przeczytaj nasze artykuły, aby dowiedzieć się jak wybrać idealną umowę dla Ciebie i co możesz dzięki niej zyskać.

 

Słownik

B C D F G I K O P R S Ś U W Z

F

Forma korespondencyjna kontaktu z Klientem

Prudential będzie się kontaktował listownie z Klientem, wysyłając pisma w języku polskim na adres korespondencyjny wskazany uprzednio przez niego. Prudential może się też kontaktować z Ubezpieczającym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli OWU przewidują taką możliwość i Ubezpieczający wyraził na to zgodę.
 

Forma pisemna

pismo podpisane własnoręcznie przez Klienta bądź wypełniony formularz udostępniany przez Prudential, sygnowany własnoręcznym podpisem. Dokumenty przekazywane Prudential powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, chyba że Prudential zgodził się na ich przekazanie w innym języku. Dokumenty zagraniczne powinny być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku – przez polską placówkę dyplomatyczną.