HISTORIA

Prudential poszukuje spadkobierców

Prudential - jedna z wiodących instytucji finansowych Wielkiej Brytanii - zawierał w Polsce przed II wojną światową polisy ubezpieczeniowe na życie poprzez spółkę Prudential Assurance Company Limited oraz jej spółkę zależną Przezorność (już nieistniejącą).

W chwili wybuchu II wojny światowej ubezpieczaliśmy w Polsce 4 623 osób. Pomimo znacznych braków w dokumentacji, wynikających przede wszystkim ze zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi, począwszy od lat pięćdziesiątych udało nam się do tej pory uregulować zobowiązania wynikające z prawie połowy z nich.

Prudential część środków z niezrealizowanych polis ze względu na brak żyjących spadkobierców lub brak możliwości ich odnalezienia przekazał na cele charytatywne – m.in Muzeum POLIN w Warszawie (wsparcie w budowie Muzeum oraz pokrycie kosztownych badań historycznych), Fundację Sue Ryder (pokrycie kosztów budowy domu opieki oraz budowy i wyposażenia centrum edukacyjno-naukowego), Szkoła Główna Handlowa (wsparcie edukacyjne nauczycieli).

Nadal jednak poszukujemy spadkobierców przedwojennych polis na życie, które czekają na realizację. Jeżeli uważają Państwo, że ktoś z Państwa rodziny mógł być ubezpieczony przez Prudential Assurance Company Limited lub spółkę zależną Przezorność przed wojną prosimy o sprawdzenie udostępnionych przez nas list z nazwiskami osób ubezpieczonych oraz pracowników z tamtego okresu. Znajdą tam Państwo również instrukcję, co należy zrobić, jeśli na liście znajdą Państwo swojego przodka.

1. Lista nazwisk osób ubezpieczonych w ramach przedwojennej działalności ubezpieczeniowej w Polsce

Jeżeli jesteś jednym z ubezpieczonych lub krewnym byłego ubezpieczonego oraz uważasz, że możesz posiadać roszczenie z tego tytułu, prosimy o kontakt, dołączając szczegóły dotyczące posiadanych roszczeń.

Druga lista zawiera zachowane nazwiska pracowników najprawdopodobniej zatrudnionych w ramach naszego polskiego oddziału lub w spółce zależnej Przezorność w grudniu 1936.

2. Lista nazwisk pracowników

Jeżeli jesteś byłym członkiem personelu zatrudnionym w tamtym okresie lub osobą spokrewnioną z członkiem personelu i posiadasz informacje, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania byłych właścicieli polisy ubezpieczeniowej Prudential Assurance Company Limited lub Przezorność, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Jak odzyskać środki z przedwojennych polis

We wszelkich kwestiach związanych z wypłatą świadczeń z przedwojennych polis na życie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: . Podkreślamy, że analiza zgłoszenia jest bezpłatna i nie wymaga od zgłaszającego jakiejkolwiek wiedzy prawniczej. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nasza aktywność mająca na celu wypłacenie świadczeń z przedwojennych polis, realizowana jest bez konieczności korzystania z pomocy jakichkolwiek pośredników. Prudential dopuszcza działanie poprzez pełnomocnika, jednak wszystkie kwestie związane z zakresem umocowania i ewentualnym wynagrodzeniem pełnomocnika są kwestią prywatnych ustaleń pomiędzy osobą zgłaszającą, a jej pełnomocnikiem.

Tutaj dostępny jest formularz mający na celu ułatwienie przekazania wszelkich niezbędnych nam danych.

Od ponad 170 lat staramy się robić więcej niż inni

Grupa Prudential działała w Polsce od 1927 r. w ramach dwóch spółek – spółki zależnej Towarzystwo Ubezpieczeń „Przezorność" oraz angielskiej spółki akcyjnej Towarzystwo Ubezpieczeń Prudential. Firma mieściła się w sławnym budynku Prudential, który w tamtych czasach był symbolem nowoczesnej Warszawy.

W wyniku wybuchu II wojny światowej majątek firmy został przejęty przez okupanta, a archiwa zniszczone podczas Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu wojny nastąpiły zmiany ustrojowe uniemożliwiające dalszą działalność firmy w Polsce. Pomimo to Prudential dotrzymał złożonych obietnic, wypłacając świadczenia zgłaszającym się rodzinom Klientów.

Symbol oporu i odrodzenia

W czasie II Wojny Światowej działalność towarzystwa Prudential w Polsce zamiera. Pozostaje jednak budynek jego siedziby, którego losy na zawsze splatają się z historią Warszawy. Już w 1939 roku drapacz chmur ucierpiał z powodu ostrzału artyleryjskiego i częściowo spłonął. Stalowa konstrukcja jednak wytrzymała ten cios i kolejne, zadawane przez niemieckie pociski, w czasie Powstania Warszawskiego.

Zdjęcia eksplozji uderzającego w budynek Prudential pocisku ciężkiego moździerza, stały się jednym z symboli powstańczej Warszawy. Podziurawiony, wypalony, ale niezłomny wieżowiec przetrwał. Stalowa konstrukcja pomysłu profesora Bryły okazałą się na tyle trwała, że po wojnie budynek został odrestaurowany (choć w nieco zmienionej formie i stylistyce) i do dziś jest częścią dynamicznie zmieniającej się panoramy nowoczesnej Warszawy.

Po prawej: Zdjęcie z powstania warszawskiego autorstwa Sylwestra Brauna, pseudonim "Kris", ze zbiorów Wikimedia Commons

Polska ubezpieczona w Prudentialu

Siedziby Przezorności i Prudentialu (nazwy te przez długi czas funkcjonowały w Polsce równolegle) znajdowały się we wszystkich największych miastach II RP – w Warszawie, Wilnie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Lwowie, a przez jakiś czas także w Krakowie. Ubezpieczenia można było jednak zawierać we wszystkich miastach Polski dzięki, podobnej jak w Anglii, gęstej sieci profesjonalnych przedstawicieli i agentów ubezpieczeniowych.

Najwyższy budynek, najwyższe standardy

Budowa drapacza Prudential House w Warszawie była jedną z najbardziej prestiżowych inwestycji w II Rzeczpospolitej. W przedsięwzięciu wzięli udział najwięksi inżynierowie i najlepsze polskie firmy budowlane oraz techniczne – bo Prudential, zarówno jako projektantów i wykonawców swojego gmachu, wybrał Polaków. Projekt najwyższego polskiego budynku opracowali, w 1931 roku, Stefan Bryła i Wenczesław Poniż – odpowiedzialni za konstrukcję stalową oraz Marcin Weinfeld – projektant elewacji i wnętrz.

Budowla została zlokalizowana na ówczesnym Placu Napoleona (obecnie plac Powstańców Warszawy), miała aż 19 kondygnacji – dwie podziemne oraz 17 wzniesionych nad ziemią, a wysokich na 66 metrów.

Przezorność Prudentialu

W 1927 roku firma Prudential wykupiła pakiet kontrolny akcji polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Przezorność. Głównym powodem transakcji był podobny profil oferowanych ubezpieczeń. Nie bez znaczenia była też zbieżność nazw obu firm – „prudential" to po angielsku „roztropność", a więc słowo bardzo podobne znaczeniowo do słowa „przezorność".

Zanim jednak współpraca rozpoczęła się na dobre wybuchł wielki kryzys, który zatrzymał na kilka lat rozwój polskiej spółki Prudential. To jednak właśnie Prudential obwieścił Warszawie zakończenie chudych lat. Tak jak w Nowym Jorku symbolem odradzającej się gospodarki stała się budowa Empire State Building, tak w Warszawie rozpoczęła się budowa pierwszego prawdziwego „niebotyku" – siedziby firmy Prudential w Warszawie.

Człowiek z PRU

Od początku istnienia Towarzystwa, Prudential zwraca szczególną uwagę i kładzie nacisk na osobisty kontakt z klientami.Właśnie dlatego przedstawiciele firmy nie są szkoleni na zwykłych sprzedawców polis, ale doradców z prawdziwego zdarzenia.

Świetna znajomość rynku ubezpieczeniowego, warunków zawierania umów oraz wysokości obowiązujących taryf, doskonała prezencja (świetnie skrojony garnitur, skórzana teczka, zadbany wygląd), ale przede wszystkim uśmiech i nieustanna chęć niesienia pomocy w trudnych chwilach sprawiają, że przedstawiciele Prudentialu, stają się dla mieszkańców Wielkiej Brytanii symbolem opiekuna, przyjaciela domu a niejednokrotnie nawet członka rodziny…

Od ponad 170 lat

Jest 30 maja 1848 roku. W budynku przy Hatton Garden nr 12, w pobliżu londyńskiego City, kilku dżentelmenów zakłada towarzystwo asekuracyjne, które wkrótce zmieni rynek ubezpieczeń nie tylko w imperialnej Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. Ci przedsiębiorcy wiktoriańskiej epoki okazują się prawdziwymi wizjonerami.

Prudential – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Inwestycyjne i Kredytowe – jako pierwsze zwraca się z ofertą do zwykłych ludzi, robotników fabryk i ich rodzin. Jako pierwsze tworzy też rozległą sieć sprzedaży bezpośredniej, by zaoferować ochronę jak największej liczbie osób.

Zawsze solidni

Znane z uczciwego traktowania swoich klientów Towarzystwo, niejednokrotnie daje dowody na prawdziwość tej opinii.Gdy w kwietniu 1912 roku tonie słynny Titanic, firma wypłaca rodzinom prawie 300 ofiar – ogromną jak na owe czasy kwotę równą 12.834 funtów.

Wybuch I Wojny Światowej był trudną chwilą dla Towarzystwa Prudential i jego klientów. Mimo, że polisy zawarte są przed wojną, firma decyduje się na pełną wypłatę świadczeń dla ofiar wojennej pożogi.