Czym jest świadczenie ubezpieczeniowe?

Świadczenie jest to kwota, która jest wypłacana przez ubezpieczyciela w określonych w umowie przypadkach.

Prudential ustala wysokość świadczeń na wypadek różnych zdarzeń objętych zakresem ochrony według poniższych zasad:

  START W ŻYCIE EMERYTURA BEZ OBAW
OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW
KOMFORT ŻYCIA

Dożycie przez Ubezpieczonego końca Okresu ubezpieczenia

Gwarantowana suma z tytułu dożycia z premiami rocznymi i premią końcową, o ile zostały przyznane.

Umowa ubezpieczenia nie zawiera elementu budowania kapitału

Śmierć Ubezpieczonego

Wyższa z kwot:

  • stała suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wskazana w polisie plus składki opłacone do dnia śmierci Ubezpieczonego
  • kwota obliczona na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia świadczenia wypłacanego przy rezygnacji z umowy

Najwyższa z kwot:

  • Gwarantowana suma z tytułu dożycia z premiami rocznymi zadeklarowanymi do dnia śmierci Ubezpieczonego
  • wszystkie składki należne z tytułu umowy głównej za cały okres ubezpieczenia
  • kwota obliczona na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia świadczenia wypłacanego przy rezygnacji z umowy

Suma ubezpieczenia zdefiniowana w polisie

Gwarantowana suma z tytułu dożycia w ubezpieczeniach oszczędnościowych oraz suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w ubezpieczeniu KOMFORT ŻYCIA mogą ulegać zmianie w wyniku indeksacji, czyli propozycji podwyższenia składki a w konsekwencji sumy ubezpieczenia w rocznicę umowy ubezpieczenia.