Co zyskasz z umową dodatkową Prudential?

Umowy dodatkowe w Prudential oferują szeroki i atrakcyjny zakres ochrony.

 • Aż 54 choroby w kompleksowym ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania, dodatkowo oferujemy dostęp do Drugiej Opinii Medycznej, dzięki której można zweryfikować dostępność nowocześniejszych metod leczenia poważnej choroby.
 • Prudential przejmie opłacanie składki w przypadku:
  • niezdolności do pracy,
  • poważnego zachorowania (jednego z 41),
  • poważnego inwalidztwa (jednego z 19),
  • śmierci właściciela polisy (dotyczy produktu Start w Życie) – dzięki temu dziecko otrzyma to, co zaplanował dla niego właściciel polisy.
   Możesz zawrzeć umowę z opcją, która gwarantuje, że Prudential podczas przejęcia opłacania składki będzie ją co roku podnosił o 2.5%, tak aby zachować realną wartość świadczenia.
 • Ochrona na wypadek poważnego inwalidztwa (29 przypadków).
 • Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy może zostać wypłacone już po 180 dniach.
 • Ochrona dla dziecka na wypadek poważnego zachorowania (11 poważnych zachorowań) lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych możesz ustalać dowolnie niezależnie od tego, jaką sumę ubezpieczenia masz w umowie głównej.