Aktualności

 • 2020-10-22 08:00

  W czasie pandemii Polacy bardziej boją się o swoje finanse, niż o zdrowie

  COVID-19 wywołał wiele obaw wśród Polaków. Bardziej boimy się o finanse, niż o zdrowie – tak wynika z Badania Prudential Family Index*. Co więcej, ponad połowa rodaków doświadczyła pogorszenia sytuacji finansowej. Czy byliśmy na to przygotowani? Oszczędności posiadane przez znaczną większość Polaków wynoszą maksymalnie do 6 zgromadzonych pensji, natomiast eksperci radzą, aby poduszka finansowa pozwoliła na przynajmniej półroczne życie. Jedynie 23% całej populacji posiada zabezpieczenie zgodne z rekomendacjami profesjonalistów. Pozytywnym aspektem jest to, że Polacy będą oszczędzać. Czy pandemia wykształci i ugruntuje nawyk odkładania pieniędzy na lata?... czas pokaże. Jedno jest pewne warto być przygotowanym na nieprzewidywalne sytuacje.

  W wyniku panującej na świecie pandemii wirusa SARS-Cov-2 większość Polaków bardziej boi się o swoje finanse, niż o zdrowie. Badanie Prudential Family Index* pokazuje, że 1/3 ankietowanych obawia się pogorszenia sytuacji finansowej, jedynie 16% Polaków boi się zachorowania. Dla kolejnej 1/3 badanych zarówno kwestie finansowe jak i zdrowotne stanowią w równym stopniu źródła obaw. Niepokoje Polaków znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo jak wynika z Badania Prudential Family Index* ponad połowa rodaków przyznaje, że doświadczyła pogorszenia sytuacji finansowej.

  POLACY PRZEDE WSZYSTKIM DOŚWIADCZYLI DROŻYZNY W SKLEPACH

  Z badania wynika, że tym czego najczęściej doświadczyli Polacy to drożyzna w sklepach (51%). Ponad 1/3 ankietowanych była zmuszona do ograniczenia swoich wydatków. Kolejna, dość liczna grupa doświadczyła zmniejszenia wynagrodzenia lub dochodów. Dodatkowo spora część Polaków musiała zrezygnować z wyjazdu na wakacje z powodu obaw związanych ze zdrowiem, Polacy byli również zmuszeni naruszyć swoje oszczędności. Warto zwrócić uwagę, że z pięciu najliczniejszych doświadczeń związanych z pandemią, cztery dotyczą finansów, tylko jedna dotyka kwestii zdrowotnych. Czy wyciągniemy wnioski i czy zmieni się podejście do zabezpieczenia finansowego na przyszłość? Czy Polacy staną się bardziej zapobiegliwi w posiadaniu poduszki finansowej na nieprzewidziane sytuacje?

  NIE JESTEŚMY PRZYGOTOWANI

  Polacy w czasie pandemii obawiają się pogorszenia sytuacji finansowej i niestety obawy się ziściły – co widać w wyżej opisanych wynikach badania. Czy zatem posiadamy poduszkę finansową na nieoczekiwane sytuacje? Badanie Prudential Family Index* wskazuje, że blisko połowa (44%) rodaków twierdzi, że jest zawsze przygotowanych na nieprzewidziane sytuacje i ma zabezpieczenie finansowe (44% TAK, 33% NIE WIEM, 23% NIE). Ale warto zadać pytanie: czy posiadana poduszka finansowa wystarczy i czy zgromadzone środki pozwolą przeżyć trudny okres? Polacy w znacznej większości (65%) posiadają oszczędności w wysokości do 6 miesięcznych pensji. Czy na pewno możemy się czuć w pełni zabezpieczeni finansowo? Eksperci są zgodni i sugerują, że optymalnie każdy z nas powinien posiadać oszczędności w wysokości ponad półrocznych zarobków. Z tego wynika, iż jedynie około 23% Polaków (czyli mniej niż co czwarty) posiada poduszkę finansową zgodną z rekomendacjami ekspertów.

  Z JAKĄ PODUSZKĄ FINASOWĄ POLACY CZULIBY SIĘ BEZPIECZNIE?

  Z badania Prudential Family Index* wynika, że 1/3 Polaków czułaby się komfortowo z poduszką w wysokości zgromadzonych ponad 6 miesięcznych pensji, a znaczna większość, bo ponad połowa badanych wskazuje poczucie bezpieczeństwa finansowego przy posiadanych oszczędnościach do poziomu 6 miesięcznych odłożonych zarobków. Badanie pokazuje, że Polacy mają mało oszczędności – dla przypomnienia jedynie 23% osób posiada zabezpieczenie zgodne z rekomendacjami ekspertów, pozwalające przeżyć przez minimum pół roku. Być może do tej pory mieliśmy mało okazji, by wzbudzić refleksje odnośnie oszczędzania i posiadania poduszki finansowej. Konsumpcja tu i teraz, życie od przysłowiowego „pierwszego do pierwszego", czy podejście „jakoś to będzie" nie wykształciło i nie ugruntowało nawyku oszczędzania oraz zabezpieczenia poduszki finansowej na nieprzewidziane sytuacje. Miejmy nadzieję, że doświadczenia związane z pandemią przekonają Polaków do posiadania większych oszczędności.

  PRAWIE 1/3 BADANYCH BĘDZIE OSZCZĘDZAĆ WIĘCEJ NIŻ DOTYCHCZAS

  Polacy boją się o swoje finanse, czy zatem wyciągną wnioski i będą oszczędzać? Wyniki badania wskazują, że jest potencjał w tym zakresie. Prawie wszyscy badani, bo aż 92% deklaruje, że oszczędza i będzie oszczędzać! Brzmi to obiecująco! Badanie Prudential Family Index* obrazuje, że Ci co oszczędzali nadal będą oszczędzać: 43% badanych będzie oszczędzać tyle samo, co wcześniej. 27% Polaków jest skłonnych oszczędzać więcej niż wcześniej. 14% badanych deklaruje mniejsze oszczędności w przyszłości, niż dotychczas – co może być spowodowane na przykład obniżeniem pensji, czy wysokimi cenami w sklepach w czasie pandemii. Jako ciekawostkę warto nadmienić, że aż połowa Polaków, którzy dotąd nie oszczędzali zacznie odkładać. Czy grupie tej wystarczy zapału, by wytrwać w swym postanowieniu, czas pokaże.

  Podsumowując: wyniki badania Prudential Family Index* pokazują, że Polacy w dobie pandemii bardziej boją się o finanse, niż o swoje zdrowie. Niestety niepokoje wielu rodaków stały się rzeczywistością, ich sytuacja materialna pogorszyła się. Doświadczenia związane z COVID-19 w większości dotyczą aspektów finansowych, takich jak drożyzna w sklepach, ograniczenie wydatków, czy konieczność korzystania ze zgromadzonych oszczędności. Badanie pokazuje, że spora część Polaków nie jest przygotowana finansowo na nieprzewidziane sytuacje. Rodacy mają mało zgromadzonych oszczędności. Eksperci radzą posiadanie więcej niż 6 miesięcznych zarobków. Jedynie 23% populacji posiada zabezpieczenie zgodne z rekomendacjami profesjonalistów. Obiecujące i istotne jest to, że prawie wszyscy Polacy zgodnie chcą oszczędzać. Warto być przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje. Najbliższa rzeczywistość to nadal świat w dobie pandemii, z dużą niepewnością co przyniesie przyszłość. Czy długofalowo pandemia nauczy nawyku oszczędzania?... a tych co już odkładali skłoni do większych oszczędności? Czas pokaże. Z pewnością warto przezornie i z rozmysłem planować swoje finanse, by nie dać się zaskoczyć.

  KOMENTARZ DO WYNIKÓW BADAŃ: JAROSŁAW BARTKIEWICZ, PREZES PRUDENTIAL W POLSCE

  „W związku z pandemią wyraźnie widać, że Polacy boją się głównie o swoje finanse, ale kwestie zdrowia też są dla nich istotne. COVID-19 to sytuacja nieprzewidywalna i bezprecedensowa, wciąż nie wiadomo do końca kiedy i jak się skończy. Biorąc pod uwagę doświadczenia Polaków, ich obawy o finanse, warto zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu kapitału, jak również zdrowia. W takiej sytuacji ciekawe wydają się rozwiązania typu 2w1, czyli połączenie ubezpieczenia na życie wraz z oszczędzaniem na dowolny cel w przyszłości. Najważniejsze jest, żebyśmy zaczęli myśleć o poduszce finansowej i najwcześniej jak to możliwe zaczęli odkładać środki. Badanie pokazuje obiecujący potencjał zarówno wśród tych, którzy będą oszczędzać więcej niż dotychczas, jak również wśród tych, którzy deklarują, że teraz zaczną odkładać, a nie robili tego wcześniej. Miejmy nadzieję, że doświadczenie pandemii sprawi, iż te pozytywne deklaracje przerodzą się w czyny." – Jarosław Bartkiewicz, prezes Prudential w Polsce.

  _____
  *Źródło: Badanie Prudential Family Index 2020 „Oszczędności i finanse Polaków w dobie pandemii SARS-Cov-2, IX 2020" /badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna 25-45 lat/badanie przeprowadzone we wrześniu 2020 roku/CAWII/IQS.
  2020-05-29 08:00

  Spotkanie z agentem ubezpieczeniowym – chcemy, ale się boimy

  Badanie Prudential Family Index* pokazuje, że ponad połowa osób chętnie skorzystałoby z porady przy zakupie ubezpieczenia na życie. Dlaczego chętnie skorzystalibyśmy z porady? Żyjemy przecież w XXI wieku,  w dobie Internetu, nowoczesnych technologii i coraz więcej rzeczy możemy kupić samodzielnie. Po co nam właściwie agent? Może to wynikać z postrzegania kategorii ubezpieczeń – jako skomplikowanej. Z jednej strony chętnie skorzystalibyśmy z profesjonalnej porady agenta, z drugiej zaś boimy się tego typu spotkania. Z czego więc wynikają nasze obawy?
   
  Badanie Prudential Family Index* pokazuje, że ponad połowa osób w wieku 25-45 lat (59%) chętnie skorzystałoby z porady agenta ubezpieczeniowego. Polacy w przeważającej większości chcą zasięgnąć darmowej porady profesjonalisty. Grupę poszukujących porady w większym stopniu stanowią mężczyźni oraz osoby (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) z wyższym wykształceniem. Warto zastanowić się dlaczego potrzebujemy pomocy agenta? Przecież żyjemy w XXI wieku, w dobie Internetu i większość zakupów z powodzeniem realizujemy samodzielnie. Może to wynikać z postrzegania kategorii ubezpieczeń jako skomplikowanej, tym bardziej w przypadku ubezpieczeń na życie. Potrzebujemy porady w istotnych kwestiach dotyczących rodziny i jej długoterminowej przyszłości. Z drugiej strony wśród chętnych by zasięgnąć porady profesjonalisty, aż 2/3 z nich obawia się takiego spotkania. Z czego to wynika? Według wyników Badania Prudential Family Index obawiamy się sytuacji, w której będziemy się krępować odmówić (67%), albo, boimy się, że agent chce nam „wcisnąć" ubezpieczenie, którego de facto nie potrzebujemy (59%).

  „W Prudential zdajemy sobie sprawę, że dla Klientów kategoria ubezpieczeń na życie to trudny i skomplikowany temat. Doskonale rozumiemy, że nasi Klienci potrzebują porady i wsparcia. Od początku działalności, od 1848 roku Prudential kładł nacisk na osobisty kontakt z Klientem. Przedstawiciele firmy nie są szkoleni na zwykłych agentów, sprzedawców polis, są konsultantami, którzy wspierają Klientów. Przez ponad 170 lat naszej historii, przedstawiciele Prudential stali się symbolem opiekuna, przyjaciela domu, a niejednokrotnie nawet członka rodziny. „Człowiek z Pru" to rękojmia Towarzystwa stojącą u podstaw sukcesu Prudential." – mówi Sławek Bełz Dyrektor Sieci Własnej w Prudential Polska.

  „Man from the Pru" to potoczna i popularna w Wielkiej Brytanii nazwa przedstawicieli firmy. Jak zrodził się pierwowzór ikony Prudential? Wszystko zaczęło się od Freda Sawyera, konsultanta Prudential z Hextable w hrabstwie Kent. Niezwykle sympatyczny, profesjonalny i obdarzony doskonałą prezencją agent Prudential to wzorzec „Man from the PRU". W 1949 roku firma zdecydowała się na kampanię reklamową inspirowaną wyglądem i postawą Freda Saweyra. Życzliwy, otwarty i chętny do pomocy pan w idealnie skrojonym garniturze, z kapeluszem na głowie i teczką w ręce zostaje ochrzczony mianem „Man from the Pru", czyli „Człowiekiem z Pru" („Pru"- bo tak w skrócie firmę nazywają Brytyjczycy). Współczesny „Man from the Pru" swoim działaniem i postawą pracuje zgodnie z ideą firmy: „Od 1848r staramy się robić więcej niż inni, bo dla kogoś może to znaczyć wszystko". Współcześni przedstawiciele Prudential nie tylko posiadają doskonałą znajomość rynku ubezpieczeniowego, warunków polis, ale również potrafią dobrze rozpoznać potrzeby Klienta. Podczas analizy potrzeb w przystępny sposób dopasują właściwe rozwiązanie do potrzeb Klienta. Zwracają jednocześnie uwagę, czy Klient może sobie pozwolić na proponowane rozwiązanie nie tylko teraz, ale także w przyszłości. Konsultantowi Prudential obce jest podejście namawiania Klienta do rozwiązania, którego ten nie potrzebuje. Współcześni „Men from the Pru" nie tylko pomogą  w chwili zakupu, są też do dyspozycji w trakcie trwania polisy, a co najważniejsze są z Klientem w „chwili prawdy", czyli gdy Klient znalazł się w trudnej sytuacji i najbardziej potrzebuje wsparcia. Codzienna praca konsultantów Prudential jest odzwierciedleniem wartości firmy takich jak roztropność, uczciwość, umiejętność przewidywania i ludzkiego podejścia.

  „Współcześni „Men from the Pru" w nowoczesny, cyfrowy i bezpieczny sposób kontynuują legendę historycznego pierwowzoru „Człowieka z Pru". Empatia, profesjonalizm czy ludzkie podejście to cechy konsultantów firmy, które stanowią kwintesencję filozofii Prudential, spuściznę historyczną i odzwierciedlają wartości firmy. Od lat wspieramy naszych Klientów. Doskonale rozumiemy, że dla większości z nich ubezpieczenia na życie to skomplikowany temat, dotyczących delikatnych kwestii jak np. śmierć, czy choroba. Patrząc na wyniki Badania Prudential Family Index* cieszy nas wysoki odsetek Klientów, którzy deklarują potrzebę spotkania z profesjonalistą. Mamy nadzieję, że po pierwszym spotkaniu z konsultantem Prudential Klienci będą mieli satysfakcje świadomego i dobrego wyboru." – mówi Sławek Bełz Dyrektor Sieci Własnej w Prudential Polska.
  _____
  *Źródło: Badanie Prudential Family Index 2018 „Co Polacy myślą o ubezpieczeniach na życie?" /badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna 25-45 lat/pytania z możliwością wielokrotnego wyboru.
  2020-04-29 15:00

  Prudential Polska przygotowany do działania w trudnych czasach

  Obecnie, gdy w czasach pandemii życie zwolniło tempa, a wiele firm musiało ograniczyć swoją działalność, Prudential Polska nadal prężnie działa, zapewniając ochronę Klientom. Dzięki wdrożonej cyfryzacji, Przedstawiciele firmy są wyposażeni w nowoczesne narzędzia sprzedażowe i ubezpieczeniowe, w dalszym ciągu oferują Klientom rozwiązania ubezpieczeniowe.

  „Projekt digitalizacji w Prudential Polska był od dawna wpisany w naszą strategię. Nasze strategiczne i przyszłościowe myślenie sprawdziło się w czasach pandemii, jesteśmy dobrze przygotowani na tak nadzwyczajną sytuację. Szczególnie teraz, gdy Klient chce czuć się bezpieczny, podajemy mu pomocną dłoń, zapewniamy pełną i ciągłą ochronę. Ułatwiamy zakup ubezpieczenia, czy załatwienie jakiejkolwiek sprawy związanej z ubezpieczeniem bez konieczności bezpośredniego spotkania. Docieramy do naszych Klientów za pośrednictwem nowoczesnych i wygodnych narzędzi cyfrowych. Dzięki wielomiesięcznej pracy wielu zespołów digitalizacja sprzedaży była praktycznie gotowa przed epidemią. Zapewniliśmy naszym Konsultantom ciągłość pracy, co w obecnych czasach ma niebagatelne znaczenie." - mówi Jarosław Bartkiewicz prezes Prudential Polska.

  Sprzedaż odbywa się w pełni elektronicznie. Dokumentacja przesyłana jest e-mailem, zaś spotkania prowadzone są z wykorzystaniem wideokomunikatorów. Oprócz wygody, nie można zapomnieć o korzyściach dla środowiska, takich jak eliminacja zużycia papieru, czy zmniejszenie emisji CO2, ponieważ obecnie nie ma konieczności kilkukrotnych spotkań, na które było trzeba dojechać.

  „Uważam, że w Prudential Polska posiadamy najlepszy dla agenta proces sprzedaży, dzięki któremu Konsultanci dalej wypełniają swoją misję, efektywnie pracują, co w czasach lęku i obaw jest teraz szczególnie ważne. Oprócz unikalnej oferty ubezpieczeniowej posiadamy również atrakcyjną propozycję rekrutacyjną. Zwłaszcza teraz, gdy inni wstrzymują rekrutację my jesteśmy gotowi do pracy z tymi, którzy w trudnej sytuacji poszukują dodatkowego źródła dochodu, lub nowej ścieżki kariery. Jesteśmy w stanie w pełni bezpiecznie i zdalnie przeprowadzić proces rekrutacji i wdrożenia. Zapraszamy wszystkich doświadczonych i niedoświadczonych do kontaktu w sprawie unikalnej oferty Prudential na rynku pracy." - mówi Sławek Bełz Dyrektor Sieci Własnej w Prudential Polska.

  Podsumowując, cały proces digitalizacji sprzedaży w Prudential Polska jest od dawna wpisany w strategię firmy, wymagał ogromnego zaangażowania wielu Pracowników, zmian we wszystkich systemach w firmie, co zaowocowało zaawansowanymi technologicznie narzędziami. Klienci mają zapewnioną ciągłość ochrony i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb, a Konsultanci niezmąconą możliwość oferowania ochrony dla Klientów.

  2020-04-22 08:00

  Prudential Polska z dumą wspiera SOS Wioski Dziecięce

  Prudential Polska wraz z grupą M&G plc, do której należy Prudential Polska, wspiera zdalną edukację dzieci ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

  W trudnym okresie pandemii Prudential Polska wsparł podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, przekazując sprzęt komputerowy oraz środki finansowe. „W czasie, gdy większość placówek oświatowych stara się realizować program nauczania zdalnie, dzieci potrzebują komputerów, by móc w nim uczestniczyć. Przekazaliśmy laptopy jak również pomoc finansową dla podopiecznych ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, aby dzieci, które są w trudnej sytuacji, mogły brać udział w zdalnych lekcjach, tak jak ich koledzy. Cieszę się, że mogliśmy pomóc." – mówi Małgorzata Podrażka - Dyrektor HR w Prudential Polska.

  Prudential Polska od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce i pomaga jego podopiecznym. Niewątpliwie tradycją w firmie stała się już akcja "Mikołaj - Prezenty dla dzieci". Zaangażowanie pracowników z roku na rok jest coraz większe, to popularna i bardzo lubiana przedświąteczna akcja. Dzieci przygotowują piękne listy do Św. Mikołaja, a pracownicy mają szansę na spełnienie marzeń w nich zawartych. Z roku na rok liczba chętnych Mikołajów rośnie, w samym tylko 2019 r. pracownicy Prudential zrealizowali marzenia z ponad 200 listów przesłanych przez dzieci.

  W lecie zaś pracownicy Prudential Polska chętnie biorą udział w aktywnościach sportowych w ramach akcji Prudential Sport Challenge. „Łączymy przyjemne z pożytecznym: pracownicy organizują grupowe aktywości sportowe, a udział każdego pracownika to określona suma przekazywna przez Prudential dla Stowarzyszenia. Im więcej aktywności i im więcej uczestników, tym większa kwota przekazana dla Stowarzyszenia. W ramach 5 edycji Prudential Sport Challenge przekazaliśmy Stowarzyszeniu prawie 190 tys. zł. Bardzo chętnie i szalenie ambitnie podchodzimy do wyzwania sportowego, staramy się pobijać wynik uzbieranej sumy, by pomóc dzieciom. Co ciekawe, co roku udaje się zaangażować coraz więcej pracowników do udziału w wyzwaniu, co przekłada się na większą kwotę dla Stowarzyszenia" – mówi rzeczniczka Prudential Polska Marta Skowron-Moszkowicz.

  Obecne wsparcie w trudnych i wymagających czasach pandemii wpisuje się w kontynuowaną przez lata tradycję współpracy Prudential Polska ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.

  2020-03-24 08:00

  #zostańwdomu, dbaj o siebie - informacja dla posiadaczy polis Prudential

  Szanowny Kliencie,

  Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnego postępowania. Twoja ochrona w tym szczególnym czasie jest dla nas najważniejsza. Chcemy Cię wspierać, zapewniając maksymalną ochronę i pewność. Dlatego przesyłamy kilka istotnych informacji.

  OCHRONA PRUDENTIAL

  Możesz mieć pewność najwyższej ochrony ze strony Prudential – Twoje ubezpieczenie obejmuje ochronę zgodnie z zawartą umową, w tym umowami dodatkowymi. Świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie zostanie Ci wypłacone w sytuacji jakiegokolwiek zdarzenia, które jest ujęte w warunkach Twojego ubezpieczenia, również w sytuacji jeśli jest ono spowodowane wirusem SARS-CoV-2.

  Zakażenie się koronawirusem SARS-CoV-2, zapadnięcie na chorobę CoVID-19 nie są ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności w żadnej umowie ubezpieczeniowej Prudential – co oznacza, że jesteś stale objęty ochroną nie tylko z tytułu ubezpieczenia na życie, ale również z tytułu wybranych umów dodatkowych np. w przypadku pobytu w szpitalu.

  Jeśli masz polisę oszczędnościową Prudential pragniemy przypomnieć, że w jej ramach zapewniamy ochronę w sytuacji śmierci Ubezpieczonego – łączymy ubezpieczenie na życie z oszczędzaniem.

  #ZOSTAŃWDOMU, DBAJ O SIEBIE

  W trosce o zdrowie Twoje, naszych Konsultantów oraz Pracowników, zachęcamy do kontaktu przede wszystkim z Twoim Konsultantem przez telefon, WhatsApp, Skype oraz inne „zdalne" i bezpieczne formy komunikacji.

  Obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna. O zmianach będziemy informować bezpośrednio lub przez Twojego Konsultanta.

  Życzymy zdrowia, prosimy dbaj o siebie i swoich bliskich.

  Jarosław Bartkiewicz
  Prezes Prudential w Polsce

  poprzednie 1 2 3 4 5 ... 9
Kontakt dla mediów

Kontakt dla mediów

Marta Skowron-Moszkowicz
+48 519 041 231

Dlaczego Prudential